Kategori: Artikler

Artikel #7 – Merudgifter

Servicelovens § 41 børn, merudgifter. Når et barn har en funktionsnedsættelse, som er betydelig og varig (varig=over 1 år), kan man søge merudgifter efter § 41 i serviceloven. Der kan

Artikel #6 – Ledsagerordning

Ledsagerordning –  12-18 årige efter § 45 i Serviceloven. Målgruppe for ledsagerordningen  er for børn/unge mellem 12-18 år, der ikke kan færdes alene uden for hjemmet pga. en fysisk eller

Artikel #1 – Afgørelser

Artikel #1 – Afgørelse og dens indhold Afgørelse og dens indhold. Jeg tager udgangspunkt i forvaltningsloven §§ 22-23-24 om afgørelser. En afgørelse skal indeholde de rette elementer for at være

Artikel #4 Omsorgsorlov

Artikel #4 – Omsorgsorlov Den 17. december 2020 vedtog Folketinget lovforslag om ret til udvidet sorgorlov i 26 uger.Allerede fra 1. januar 2021 træder loven i kraft.Forslaget gælder for begge

Dine informationer er modtaget

Vi takker for de indsendte informationer. Har du nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på info@fmkb.dk