Familier med
kræftramte børn

Artikel # 27 NYT! Fradrag i flextilskud

Til dem der er bevilget fleksjob og har brug for tabt arbejdsfortjeneste.

Der er kommet nye regler gældende fra 1. januar 2024 omkring fuld tabt arbejdsfortjeneste og fleksløntilskud.

De nye regler kan læses i vejledning nummer 100092 af 20/12/2023 om fleksløntilskud.

I bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud:

Fradrag i fleksløntilskud ved tabt arbejdsfortjeneste og plejevederlag:

Hvis den ansatte i et fleksjob modtager hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 87 i barnets lov eller plejevederlag efter § 90, stk. 1, nr. 11, i barnets lov eller §§ 119-122 i lov om social service, sker fradrag i og beregning af fleksløntilskuddet som ved lønindtægt, jf. §§ 3 og 4.

Stk. 2. Hvis der både udbetales løn og indtægt efter stk. 1, lægges fradraget for løn og indtægter efter stk. 1, sammen og fradrages samlet i fleksløntilskuddet for den efterfølgende måned, jf. § 4, stk. 1.

(Hentet den 20-02-2024 www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/10092)

Husk at der er nye paragraf numre i barnets lov, så derfor har § 87 erstattet § 42.

Socialrådgiver Bente kan kontaktes på bente@fmkb.dk eller på tlf.: 42 72 29 87, der svares inden for 24 timer.