Familier med
kræftramte børn

Artikel #21 Overblik i processen ved ansøgning til kommunen

Det kan være svært at overskue processen i en sag ved kommunen med tidsfrister, afgørelser, klagefrister mv. Nedenstående skema er det eksempel på, hvor mange led der er fra ansøgning og til svar fra ankestyrelsen, hvis man klager over en afgørelse.

Samtidig har jeg lavet tom skema både i Word og Excel, som kan downloades, som man selv kan udfylde. Et skema pr. sag. Det er også muligt at printe word-skemaet ud, hvis det er nemmere for den enkelte. (link nederst i artiklen)

Dette er et eksempel på, hvordan skema kan bruges ved ansøgning om merudgift.

OVERBLIK OVER SAGER VEDR. (BARNETS NAVN)Ansøgning (eksempel) Merudgifter 09-02-2023Status eller kommentarer
Ansøgning*Merudgifter3-hjulet cykel
Finde sagsbehandlingsfrist (merudgifter § 41)svar senest den 06-04-20238 uger
Partshøring **  20-03-2023 modtaget8 dage til at svare
Svar på partshøring/datoSvar til kommunen 28-03-2023Mangler dokumenter fra fysioterapeut
Afgørelse + klagevejledning***06-04-202328 dage
Klage over afgørelse/dato****  Svar inden den 03-05-2023Der skal klages. Mangler stadigvæk dokumenter fra fysioterapeuten.
Genvurderings af afgørelse (4 uger fra klage) Sendes samtidig til ankestyrelsen31-05-2023 
Besked fra ankestyrelsenCa. den 10-06-2023Modtaget
Bed om aktindsigt i ankestyrelsen*****11-06-2023Hold øje med om jeg modtager det i e-boks
Modtagelse af aktindsigtSenest den 21-06-2023Ikke modtaget husk at rykke i morgen
Kommentarer eller manglende dokumentationDen 23-06-2023 Jeg har fået yderligere dokumenter og de sendes til ankestyrelse hurtigst muligt (i morgen)
Ankestyrelsen skriver om forventet dato for afgørelseDet er oftest mellem 5 og 8 måneder (kommer lidt an på sagen) 
udfyldt skema

Et skema for hver ansøgning.

*Ansøg altid skriftligt, så er der bevis for dato for ansøgning og hvad der konkret er ansøgt.

**Bed om partshøring, når der laves ansøgning. Partshøring er, at i ser de dokumenter, som afgørelsen vurderes ud fra.

***Afgørelsen skal indeholde: resultat, begrundelse, konkret vurdering, hvad kommunen har lagt særlig vægt på, beskrivelse af centrale regler,  henvisning til lovgivning der er brugt til afgørelse og klagevejledning. Ved fuld medhold i en afgørelse (fået mundtlig), har man ikke krav på skriftlig afgørelse, men hvis man beder om det, får man det ofte.

****Klag skriftligt inden for 4 uger fra modtagelse af afgørelsen, og skriv din årsag til du klager.

*****Aktindsigt bedes der om skriftligt, og den skal man modtage inden for 7 hverdage. Hvis ikke den er modtaget, så ryk for den.

Hent tomt skema (Excel)

Hent tomt skema (word)