UNGE-NETVÆRK

FMKB  har et særligt øje på de unge. Vores Unge-netværk!

For unge mellem ca. 13 og 20 år, der har eller haft en kræftsygdom, afholder FMKB en række specielle aktiviteter, hvor sammenholdet, kammeratskabet og erfaringsudveksling er i højsædet.

UNGE-NETVÆRK: Can-Teens og 'Senvirkningerne'

 FMKB’s Unge-netværk er for kræftramte børn og unge, som kort eller længere tid efter endt behandling oplever vanskeligheder ved at få en velfungerende hverdag til at hænge sammen.

Netværket vil støtter og styrker de unge såvel personligt som socialt og motiverer dem til at komme videre med deres generelle trivsel. vi oplever at de unge, der deltager øger deres selvværd og skaber relationer til andre unge, som står i samme situation.

FMKB’s unge-netværk ledes af mentor Thøger Rasmussen, som er læreruddannet og har stor erfaring med planlægning af aktiviteter og undervisning på mange niveauer. Han er vant til at arbejde med unge mennesker og i at støtte dem i deres faglige, sociale og personlige udvikling.

Sammen med de to andre mentorer, Katrine og Trine, arrangerer Thøger camps, onlineaktiviteter og netværk for og med foreningens unge. 

De tre mentorer hjælper med sociale kontakter, inddragelse i et fællesskab med andre unge i samme situation og holder et vågent øje med trivsel og evnen til at deltage i fællesskabet. Blandt andet deltager unge-netværket aktivt i foreningen, når de hjælper til ved julefesterne m.m. 

FMKB har også en gruppe unge, som vi kalder ‘Senvirkningerne’. 

Det er unge, der har eller har haft en kræftsygdom, som mødes med tidligere ‘CanTeens’. Her samles unge over 20 år. Raske søskende på samme alder er også velkomne. Gruppen planlægger i vid udstrækning selv sine aktiviteter. Alle medlemmer kan frit deltage i alle foreningens arrangementer, inkl. den årlige generalforsamling.

Camps og aktiviteter

Mentorerne laver camps og aktiviteter, hvor der er fokus på fællesskab og udvikling for unge som har eller har haft kræft. Alle unge mellem 9 og 22 år kan deltage i aktiviteterne, som planlægges løbende. Vær opmærksom på at der på nogle af aktiviteterne er deltagerbegrænsning. 

Se aktiviteter for unge-netværket og ‘Senvirkninger’ herunder.

Kommende aktiviteter for unge

Galleri - Camps og Unge-events

Vil du vide mere?

Thøger 2021