Familier med
kræftramte børn

Artikel #26: Barnets lov gældende fra 01-01-2024


Der vil fremover være ændrede paragrafnumre, så det kan være en smule forvirrende. Børn/unge med funktionsnedsættelse vil fremover have lovhjemmel i Barnets lov.
Det der er blevet bevilget efter servicelovens paragraffer før 01-01-2024, er gældende indtil opfølgning i 2024 eller senere.
Ændrede paragrafnumre, fra serviceloven til Barnets lov gældende fra 01-01-2024:

§ 41 merudgifter bliver til § 86

§ 42 tabt arbejdsfortjeneste bliver til § 87

§ 44: følgende bestemmelser i lov om social service finder tilsvarende anvendelse for børn, unge eller familier omfattet af denne lov, som har behov herfor:
o
§ 83 om personlig og praktisk hjælp.
o
§ 84, stk. 1, om afløsning og aflastning.
o
§ 86, stk. 2, om vedligeholdelsestræning.
o
§ 112 om hjælpemidler.
o
§ 113 om forbrugsgoder.
o
§ 113 b om midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder.
o
§ 114 om bilstøtte.
o
§ 116 om boligindretning.
o
§ 117 om individuel befordring.
o
§ 118 om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.
o
§§ 119-122 om pasning af nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem.
bliver til § 90

§ 45 ledsagelse bliver til § 89
Nyt er også at barnet har partsstatus ved det 10 år, hvilket vil sige, barnet skal involveres i egen sag, men:

Inddragelse af barn skal ske ved det 10 år, dog med forbehold for modenhed og afgørende forhold der taler imod det.

Et barn har ikke selvstændig partsbeføjelse i hele kapitel 8 i barnets lov, og har derfor ikke ret til afgørelse og kan derfor ikke klage, dog skal barnet/ung involveres jf. barnets lov §§ 5 og 8.
Link:
Barnets lov gældende, fokus på kapitel 8 side 15. Vedtaget den 2. juni 2023: Til lovforslag nr. L 93, Folketinget 2022-23 (2. samling), Forslag til Barnets lov (ft.dk)
Håndbog til ledere og sagsbehandlere, som kan give forældre en forståelse af sagsbehandlingen og henvise til den i kapitel 11: Barnets Lov_SBST_web.pdf (download den 16-01-2024)
Ønskes der yderligere information om ovenstående emner, kan Bente kontaktes på tlf. 42 72 29 87 eller mail bente@FMKB.dk