Familier med
kræftramte børn

Artikel #23 Handicapkørsel via kommune

For at være målgruppe for denne ydelse, skal borger være:

  • Over 18 år
  • Fået bevilget et ganghjælpemiddel eller kørestol af kommunen, grundet gangbesvær, som er varigt, som gør borger ude af stand til at tage offentlig transport
  • Være blind eller meget svagsynet (10 % eller mindre)

Det er det lokale trafikselskab, der står for det.

Kommunerne bevilger oftest 104 ture om året, dog kan der søges om flere.

Når der bestilles handicapkørsel, skal trafikselskabet have forskellige oplysninger, måske ledsager, tidspunkt, i god tid, dyr med, hjælpemidler mv.

Det er meget billigt at køre rundt på denne måde, men priserne er forskellige i forhold til, hvor i landet man bor.

Der skal laves en ansøgning til kommunen. Kommunerne har forskellige ordninger, så vigtigt at opsøge kommunen eller undersøge det på deres hjemmeside.

Ønskes der yderligere information om ovenstående emner, kan Bente kontaktes på tlf. 42 72 29 87 eller mail bente@FMKB.dk.