Familier med
kræftramte børn

Kategori: Artikler

Artikel #5 – Tabt arbejdsfortjeneste

Artikel #5 – Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste kan man søge, når man har et barn under 18 år der har en langvarigt lidelse eller nedsat funktionsevne, som har

Artikel #3 – Overgang fra barn til voksen

Artikel #3 – Overgang fra barn til voksen Hvad skal du som forældre være opmærksom på, så den unge får den mest glidende overgang til voksenlivet.Det kan være en udfordring

Artikel #1 – Afgørelser

Artikel #1 – Afgørelse og dens indhold Afgørelse og dens indhold. Jeg tager udgangspunkt i forvaltningsloven §§ 22-23-24 om afgørelser. En afgørelse skal indeholde de rette elementer for at være

Tillæg til artikel #3 – fra ung til voksen

Tillæg til tidligere artikel # 3 ”Fra barn  til voksen”. I forbindelse med deltagelse i webinar om kommunes forberedelse af overgang fra ung til voksen, er vi blevet gjort bekendt

Artikel #2 – Bisidder eller partsrepræsentant

Artikel # 2 – Bisidder eller partsrepræsentant Alle har ret til at få en bisidder eller partsrepræsentant ifølge forvaltningslovens § 8. Hvad er en bisidder? En bisidder skal være over

Artikel #4 Omsorgsorlov

Artikel #4 – Omsorgsorlov Den 17. december 2020 vedtog Folketinget lovforslag om ret til udvidet sorgorlov i 26 uger.Allerede fra 1. januar 2021 træder loven i kraft.Forslaget gælder for begge