Familier med
kræftramte børn

Kategori: Artikler

Artikel #2 – Bisidder eller partsrepræsentant

Artikel # 2 – Bisidder eller partsrepræsentant Alle har ret til at få en bisidder eller partsrepræsentant ifølge forvaltningslovens § 8. Hvad er en bisidder? En bisidder skal være over

Artikel #4 Omsorgsorlov

Artikel #4 – Omsorgsorlov Den 17. december 2020 vedtog Folketinget lovforslag om ret til udvidet sorgorlov i 26 uger.Allerede fra 1. januar 2021 træder loven i kraft.Forslaget gælder for begge