Familier med
kræftramte børn

Det går pengene til

Det er FMKB’s klare mål, at flest mulige af de midler, vi indsamler hos sponsorer og støtter, går til arrangementer og aktiviteter for vores familier.

Derfor arbejder vi konstant på at nedbringe vores udgifter til administration, drift og fundraising. Her kan du følge med i, hvad pengene går til.

I 2021 indsamlede vi i alt kr. 14.421.277. Her kan du se, hvordan de blev brugt.

Vi sparer op

Hos FMKB har vi en drøm. En drøm om at etablere et fristed på den grund, vi ejer i Ans. Et sted, der kan danne den perfekte ramme om mange af de arrangementer og aktiviteter, vi laver for børnene og deres familier. Vi kalder det ”Fristed FMKB”, fordi det netop skal være et fristed for børnene og deres familier – et åndehul, hvor fællesskabet med andre familier i samme situation er i fokus.

Derfor sparer vi op. På nuværende tidspunkt har vi cirka otte millioner kroner afsat til projektet, og vi er nu gået i gang med at søge fondsmidler, så vi forhåbentlig snart kan komme i gang med at realisere det.

Du kan se mere om Fristed FMKB her

Det arbejder vi på

Det er ingen hemmelighed, at FMKB for nogle år siden var igennem en hård periode med ringe styr på økonomien og en meget høj grad af lukkethed. Det har vi heldigvis i dag fået rettet grundigt op på, men der er dog stadig et par poster i vores regnskab, hvor vi fortsat hænger på nogle gamle kontrakter.

Blandt andet har vi en årlig udgift på cirka 200.000,- til leasing af en speciel printer, som vi ikke har kunnet komme ud af før tid. Den kontrakt udløber heldigvis i 2022.

Samtidig er vi i gang med at omlægge hele vores bogholderi og regnskabsførelse med en større effektivitet for øje. Vi forventer, at det vil nedbringe vores administrative omkostninger med cirka 500.000,- fra udgangen af 2023, så vi i 2024 samlet set har reduceret vores administrative omkostninger med i alt cirka 700.000 kroner.

Du kan finde hele vores regnskab for 2022 her 

Fordeling af midler 2022

No Data Found

Fordeling af midler 2021

No Data Found