Familier med
kræftramte børn

Det går pengene til

Pengene bruges til at yde støtte, hjælp og opbakning til FMKB’s godt 600 medlemsfamilier  – svarende til ca. 2800 personer – der har børnekræft lidt for tæt inde på livet.

FMKB forsøger at spænde så bredt som muligt. Både i typen af arrangementer og geografisk placering. Bestyrelsen arbejder frivilligt og ved hvad det vil sige at have et barn med kræft, for de har alle  haft eller har et kræftramt barn.

Fordeling af midler 2022

No Data Found

Fordeling af midler 2021

No Data Found

Det bruger vi pengene til

Hvert år afholder FMKB mere end 60 arrangementer for familier med et kræftramt barn. Det er en god blanding af teateroplevelser, outdooraktiviteter, besøg i sommerlande og hvad der ellers rør sig.
FMKB tilbyder UngeNet opdelt i to grupper – 10-15 år og 16+. Her mødes de unge i camps, på endagsture og til musikarrangementer m.m. Vi afholder camps ca. 10-15 gange om året. Formålet er at ruste de unge mennesker til at genoptage det sociale liv. Sammen med FMKB’s mentorer får de i trygge rammer brudt barrierer ned, så de igen kan leve livet med eller efter en kræftdiagnose.

FMKB støtter op omkring aktiviteter på de fire børnekræftafdelinger i Danmark. Det gør vi i form af bidrag til oplevelser på afdelingerne, fællesspisning, træfferteam, startpakke og underholdning.


Det sparer vi op til

FMKB sparer op til forbedring af medlemsfaciliteter. Vi har en drøm om at tilbyde medlemmer rekreative oplevelser som familie eller sammen med andre familier i samme situation.

Sammen med medlemmerne har bestyrelsen fået lavet en masterplan (2022) hvor ønsker og visioner for Fristed FMKB blev identificeret.  De mange ønsker blev kategoriseret og det er de ønsker bestyrelsen  har i tankerne i det videre arbejde.

FMKB’s bestyrelse har fokus på at det vi skaber er for medlemmerne.