Familier med
kræftramte børn

Kategori: Artikler

Artikel nr. 13 – Ridefysioterapi

Ridefysioterapi efter sundhedslovens § 140b. Målgruppen for ridefysioterapi: De personer, der har en funktionsnedsættelse pga. svært fysisk handicap. Beskrives som en person ikke kan klare sig i eget hjem i

Artikel #12 – Tandproblemer

Tandproblemer som senfølge af kræftbehandling. En målgruppe for mulig økonomisk tandbehandling efter § 166 jf. sundhedsloven er de personer, som har fået kemo efter kræftsygdom eller stråler mod hoved/halskræft. For

Artikel #11 – STU

Hvad er særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)? Det er for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Hvis en ungdomsuddannelse kan gennemføres med støtte fra socialpædagogisk støtte, kan

Artikel # 10 Uddannelse og handicap

De fleste ved, at børn med funktionsnedsættelse i folkeskolen (friskolen mv.) har mulighed for at få socialpædagogisk og/eller faglig støtte. Men når barnet/den unge skal videreuddanne sig, hvad så? Det

Artikel #9 Beskæftigelse og funktionsnedsættelse

Muligheder inden for beskæftigelse og funktionsnedsættelse Fortrinsadgang ved funktionsnedsættelse   Man kan søge job med fortrinsadgang til opslåede stillinger i offentlige virksomheder. Arbejdsgiver er forpligtet til at tage dig til

Kemo-Kasper er tilbage

Den velkendte helt Kemo-Kasper er vendt tilbage i et nyt univers. Ikke kun på en ny platform, men også i et nyt spil. Måske kender du allerede Kemo-Kasper. Måske kender

Carstens gode hjerte

Da Carsten blev 40 år den 28. maj 2021 var det ikke rødvin, men kemo han fik indenbords. Det er ikke første gang Carsten er ramt af kræft. Også som

Artikel #8 – hjælpemidler og forbrugsgoder

Hjælpemidler efter §§ 112 og 113 i serviceloven. Hjælpemidler og forbrugsgoder er til borgere med varigt funktionsnedsættelse både fysisk og/eller psykisk, hvis formålet i disse paragraffer er opfyldt. Hjælpemiddel Et

Artikel #7 – Merudgifter

Servicelovens § 41 børn, merudgifter. Når et barn har en funktionsnedsættelse, som er betydelig og varig (varig=over 1 år), kan man søge merudgifter efter § 41 i serviceloven. Der kan

Artikel #6 – Ledsagerordning

Ledsagerordning –  12-18 årige efter § 45 i Serviceloven. Målgruppe for ledsagerordningen  er for børn/unge mellem 12-18 år, der ikke kan færdes alene uden for hjemmet pga. en fysisk eller