Familier med
kræftramte børn

UNGE-CAMPS & UNGE-NETVÆRKET 16+

UNGE-CAMPS & UNGE-NETVÆRK 16+

FMKB  har et særligt øje på børn og unge. Derfor arrangerer vi Unge-camps og laver Unge-camps 16+ og dagsevents for “Unge-netværk 16+”

For unge mellem ca. 10 og 22 år, der har eller haft en kræftsygdom, afholder FMKB en række specielle aktiviteter, hvor sammenholdet, kammeratskabet og erfaringsudveksling er i højsædet.
FMKB’s Unge-Camps og Unge-netværk er for kræftramte børn og unge, som kort eller længere tid efter endt behandling har behov for at møde og lære børn og unge at kende, som stået i en lignende situation eller  oplever vanskeligheder ved at få en velfungerende hverdag til at hænge sammen. Erfaringer har vist at mange børn og unge under eller efter endt kræftforløb har brug for støtte til at skabe og fastholde relationer, hvilket vi har fokus op og faciliterer og understøtter via vores Unge-camps og Unge-Netværk 16+.

Foreningens Unge-camps er opdelt således at der to grupper. Unge-camps for 10-15 årige og Unge-camps 16+. Vi oplever at de unge, der deltager i Unge-camps øger deres selvværd og skaber relationer til andre unge, som står eller har stået i samme situation.

FMKB’s Ungeområde ledes af Thøger Rasmussen, som er læreruddannet og har stor erfaring fra foreningsliv, grundskole, specielskole samt efterskolearbejde ift med planlægning af anderledes aktiviteter og undervisning på mange niveauer. Han er vant til at arbejde med børn og unge mennesker og i at støtte dem i deres faglige, sociale og personlige udvikling.

Sammen med de to andre mentorer, Katrine og Trine, arrangerer Thøger camps, onlineaktiviteter og skaber netværk for og med foreningens unge.

De tre mentorer hjælper med at skabe sociale kontakter (herunder faciliterer de sociale medier, som fælles kommunikationsplatforme mellem deltagerne og campevents). De forsøger at inkludere alle deltagere  i et fællesskab med andre unge i samme situation og holder et vågent øje med trivsel og evnen til at deltage i fællesskabet. Blandt andet deltager de unge aktivt i foreningen, når de hjælper til ved fx julefesterne m.m.

FMKB har også en gruppe unge, som vi kalder ‘Unge-netværket 16+’

“Unge-netværket 16+” er en gruppe for unge, der er fyldt 16 år, hvor vi bedst muligt støtter og styrker de unge såvel personligt som socialt og forsøger at være medspillere i forhold til at skabe trivsel og støtte igangværende uddannelsesforløb i hverdagen.

Unge-netværket 16+ deltager også i Unge-camps og der vil desuden flere gange årligt være dags- og aftenevents, hvor netværket mødes for at hygge, snakke og danne/fastholde venskaber. Unge-netværket 16+ er for alle foreningens unge i alderen 16+, som har eller har haft kræft. Gruppen understøttes via  sociale medier, hvor der skrives individuelt og fælles ud kontinuerligt og som administreres af foreningen. 

Camps og aktiviteter

Mentorerne planlægger og deltager i camps og aktiviteter, hvor der er fokus på fællesskab og udvikling for børn og unge, som har eller har haft kræft. Alle unge mellem cirka 10 og 22 år kan deltage i aktiviteterne, som planlægges løbende. Vær opmærksom på at der på nogle af aktiviteterne er deltagerbegrænsning.

Kommende aktiviteter for unge

Galleri - Camps og Unge-events

Ungenet er i 2024 støtte af:

Samt Johan Schrøders Fond
og Jubilæumsfonden

Vil du vide mere?

Thøger 2021

Følg med!