Familier med
kræftramte børn

Artikel #12 – Tandproblemer

Tandproblemer som senfølge af kræftbehandling.

En målgruppe for mulig økonomisk tandbehandling efter § 166 jf. sundhedsloven er de personer, som har fået kemo efter kræftsygdom eller stråler mod hoved/halskræft.

For at få økonomisk hjælp igennem regionen, skal der dokumenteres tandproblemer som følge efter kemo- og stråle behandling for kræft. Den enkelte skal kunne bevise, sammen med tandlægen, at der efter kemo- eller strålebehandling er kommet tandproblemer.

Hvis man ved, man skal behandles med kemo eller stråler, så få tid ved tandlægen og beskrivelse af tandstatus før behandling. Efter behandling, hvis der er problemer med tænderne, skal man tage til tandlæge og få et overblik over, hvordan status er og derefter kan der søges økonomisk hjælp til tandbehandlingen. Undersøgelse inden ansøgninger er egenbetaling.

Prisoverslag fra tandlægen medsendes ansøgning. Tandlægen kan søge for én. Der skal søges i den region, man bor i.

Egenbetaling i 2021 er 2.050 kroner og med regulering hver år i januar. Når og hvis man får det bevilget økonomisk hjælp, går bevillingen direkte til tandlægen og regionen betaler direkte til tandlægen.

Der er ansøgningsskemaer, hvordan der søges og hvilken dokumentation der skal medsendes på regionernes hjemmeside.

Hvis afgørelsen fra regionen er et afslag på økonomisk hjælp til tandlæge, kan der klages inden for 4 uger til Styrelsen for patientsikkerhed.

Nedenstående link er der yderligere information og overskueligt.

https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Sundhed/Patient-i-Region-Nordjylland/Praktiserende-l%C3%A6ger-og-andre-behandlere/tandl%C3%A6ger/PDF-2021/TG-Vejledning-til-patienter-der-har-faaet-kemoterapi-eller-straale-behandling-paa-hoved-hals-pga-kra.ashx?la=da

Tandplejebekendtgørelsen (retsinformation.dk) læs kapitel 7.

Yderligere information kan fås ved at kontakte socialrådgiver Bente Keldsen på mail Bente@fmkb.dk eller telefon 42722987.