Familier med
kræftramte børn

Artikel #9 Beskæftigelse og funktionsnedsættelse

Muligheder inden for beskæftigelse og funktionsnedsættelse

Fortrinsadgang ved funktionsnedsættelse  

Man kan søge job med fortrinsadgang til opslåede stillinger i offentlige virksomheder. Arbejdsgiver er forpligtet til at tage dig til samtale hvis man har en funktionsnedsættelse. Fortrinsadgangen er, når en arbejdsgiver vurderer, at ansøger har lige så gode kvalifikationer som andre ansøgere og har de formelle uddannelseskrav, som står i stillingsopslaget. Hvis du ikke får stillingen, selv om du opfylder kravene, skal arbejdsgiver redegøre over for jobcentret og ud fra det, kan jobcentret gå ind i sagen og vurdere, om du alligevel vil være berettiget til at få stillingen.

Enten søges fortrinsadgang i ansøgningen til jobbet, at man har en funktionsnedsættelse eller det kan gøres gennem jobcenter, som så kan henvende sig til arbejdsgiver for eller sammen med dig.

”Isbryderordning” (løntilskud)

Som nyuddannet er der mulighed igennem jobcentret at få bevilget en ”isbryderordning”, som er et løntilskud. Det kan bevilges op til 12 måneder og i ansættelsen får overenskomstmæssig løn. På den måde kan en nyuddannet få praktisk erfaring. Der stilles dog krav til, hvornår man er berettiget til denne isbryderordning.

Krav: Mindst 18 måneders uddannelse, der giver ret til optag i a-kasse (ikke krav om medlemskab), mangel på erhvervserfaring inden for det område, du har uddannet dig i. Opstart på ”isbryderordningen” inden for to år efter endt uddannelse. Ingen krav om ledighed.

Hjælpemidler til jobbet:

Berettiget når man har en funktionsnedsættelse og at et hjælpemiddel gør, at jobbet kan varetages. Det kan bevilges, når jobcenter har vurderet, at man har en varig funktionsnedsættelse og ansættelsen er med almindelig arbejds- og lønvilkår, fleksjob, løntilskud, selvstændig eller virksomhedspraktikker i samarbejde med jobcenter. Betingelse for at få hjælpemiddel er, at man kan varetage jobbet med en sådan bevilling.

Hjælpemidler kan være både redskaber og tilpasning på arbejdspladsen, såsom pc/ergonomisk kontorstol/mv.

Personlig assistance:

Betingelser som ved hjælpemidler om varig funktionsnedsættelse mv. Den personlige assistance kan være tolkning, praktisk hjælp eller personlig støtte. Jobcenter vurdere den konkrete situation, om det kan bevilges. Det kan være op til 20 timer om ugen ud fra situation, dog kan der være specielle situationer hvor der kan bevilges op til 37 timer om ugen.

Bevilges hvis jobcenter vurderer, at man har en varig funktionsnedsættelse og ansættelsen er med almindelig arbejds- og lønvilkår, fleksjob, løntilskud, selvstændig eller virksomhedspraktikker i samarbejde med jobcenter.

Yderligere oplysninger:

Ring/skriv til FMKB´s socialrådgiver (42 72 49 87 eller bente@fmkb.dk) eller kontakt handicapkonsulenter i det lokale jobcenter.