Familier med
kræftramte børn

Artikel #6 – Ledsagerordning

Indlæg: Artikel #6 – Ledsagerordning

Ledsagerordning –  12-18 årige efter § 45 i Serviceloven.

Målgruppe for ledsagerordningen  er for børn/unge mellem 12-18 år, der ikke kan færdes alene uden for hjemmet pga. en fysisk eller psykisk betydelig og varig funktionsnedsættelse.

Børn/unge kan deltage i selvvalgte aktiviteter. 

Det er til brug for at børn/unge får muligheden for at få et ungdomsliv på lige fod med andre og udvikling af selvstændighed og uafhængighed af forældrene.

Aktiviteter som sport og kulturelle arrangementer:

 • Svømning
 • Fødselsdage
 • Koncerter
 • Biografbesøg
 • Spejder
 • Shoppe m.v.

Ledsager må:

 • Bære indkøbspose
 • Hjælpe med toiletbesøg
 • Hjælpe med kommunikation
 • Hjælpe med af- og påklædning (svømning)
 • Køre bil m.v.

Beskriv funktionsnedsættelsen og hvad det betyder for barnet/den unge, i forhold til ikke selv at kunne færdes uden ledsagelse. Det er kommunen, der vurderer om barnet/den unge er i målgruppen. Barnet/den unge skal selv ønske ledsager og dets muligheder. Derfor snak med jeres barn/unge om dette tilbud.

Ledsageren kan, som udgangspunkt,  ikke være et familiemedlem eller nære kontakter. Når ledsager er fundet, skal denne godkendes af den/de i kommunen, som sidder med § 45 ansøgninger, hvilket er forskelligt fra kommune til kommune. Ledsager skal kunne udfylde jobbet på en forsvarlig måde. Ledsagere, der har børn i deres varetægt, skal forevise ren straffe- og børneattest.

Ordningen er op til 15 timer om måneden til ledsagelse uden for hjemmet. Timer kan gemmes, hvis man har en tur den unge skal på med ledsager, der tager over 15 timer. Timerne kan gemmes op til 6 måneder og bliver timerne ikke brugt inden for de 6 måneder, så falder de bort. Timer kan ikke bruges på forhånd.

Forældre står for udgifter til kørsel, indgangsbilletter osv. dog er der et tilskud fra kommunen på ca. kr. 800 på årsbasis. Der kan også ydes ekstraordinært økonomisk tilskud til ordningen efter § 41 merudgifter. Ligeledes kan der søges ledsagerkort igennem Dansk Handicaporganisation, hvis barn/unge hører under disse regler.

Søg ledsagerordning og økonomisk tilskud til børn/unge på borger.dk under ledsagerordning.

Der er også ledsagerordning til personer over 18 år. Det er § 97 i serviceloven og der gælder stort set de samme regler om timer og ledsageren. Kommunen skal skrive en afgørelse ud fra ansøgning og hvis afgørelsen ikke giver jer medhold, kan der klages. Der skal være en klagevejledning i afgørelsen.

Yderligere information kan fås ved at skrive  eller ringe til 

socialrådgiver Bente Keldsen 
mail bente@fmkb.dk
Tel. 42 72 29 87

Åben træffetid mandage mellem klokken 20.00 og 21.00.