Familier med
kræftramte børn

Havemand

”Service inde og ude” tilbyder at løse en lang række af serviceopgaver herunder havehjælp, rengøring, småreparationer i hjemmet med videre. Som et priseksempel kan nævnes at legatet kan benyttes til rengøringshjælp i 2×2 timer ugentligt i 10 uger. Læs mere her https://www.serviceindeogude.dk/

5.000,00 kr.

Priser inkl. moms.

Kategori