Familier med
kræftramte børn

Tillæg til artikel #3 – fra ung til voksen

Tillæg til tidligere artikel # 3 ”Fra barn  til voksen”.

I forbindelse med deltagelse i webinar om kommunes forberedelse af overgang fra ung til voksen, er vi blevet gjort bekendt med den nye §19a.  Når man har betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse gælder § 19a. Loven (pligt til) er gældende fra 01-01-2021 og for unge der fylder 16 år den/efter 01-01-2021.

§ 19a stk. 1:    

  • Påbegynde forberedelse til voksenlivet, når barnet fylder 16 år, der opfylder  betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse
  • Det gælder, når forældremyndighedsindehavere modtager hjælp efter samme som ovenstående.
  • Forberedelsen skal være tværgående og i dialog med den unge og forældre
  • Forberedelse ikke mere omfattende end nødvendig

Omkring den unge i overgangen skal det være muligt at involvere nedenstående ud fra individuel vurdering 

  • 1.Behov for hjælp og støtte som følge af funktionsnedsættelsen eller lidelsen
  • 2.Uddannelse
  • 3.Beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag
  • 4.Boligforhold
  • 5.Sociale forhold
  • 6.Øvrige relevante forhold (blandt andet sundhedsforhold og fritidsforhold)

Forberedelse af overgangen fra ung til voksen skal være afsluttet, så der kan laves afgørelse umiddelbart efter den unge er fyldt 18 år. Derfor vil det kun være muligt at klage til kommunen, hvis ung, forældre og kommunen ikke er enige om forløbet. Derudover er det op til den enkelte kommune at organisere dette forløb, dog er det lovpligtig, at de gør det.

Det er et krav, at den unge på 16 år skal være inddraget og deltagende. Hvis forældre af forskellige årsager ikke har involveret den unge i samarbejdet med kommunen, vil jeg anbefale, at inden den unge fylder 16 år, forbereder den unge på, at den unge skal deltage.

Ydelsen kan blandt andet være til de, der har modtaget hjælp efter Servicelovens §§ 11, 41, 42, 45, 83, 84 stk.1, 86 stk.2, 112, 113, 114, 116, 118, 119 og 52 nr. 3 stk. 1-9. 

Til sidst, skal der oplyses om, at denne lovgivning er så ny og kommunerne først vidste dette, da den blev vedtaget den 21-12-2020. Kommunerne har måske ikke lavet en plan for, hvordan de vil organisere og inkorporere denne lovgivning. Så hvis du er berettiget til denne ydelse, så spørg ind til den lovgivning (§ 19a i serviceloven) ved den enkelte kommune og hvornår de får den implementeret.

 

Yderligere information kan fås ved at skrive  til 

socialrådgiver Bente Keldsen 
mail bente@fmkb.dk
Tel. 42 72 29 87

Åben træffetid mandage mellem klokken 20.00 og 21.00.