Familier med
kræftramte børn

Debatindlæg i JP

Herunder følger vores debatindlæg som blev bragt i Jyllandsposten d. 23/12-2016. Du kan nederst læse vores svar til Jyllandspostens redaktion.

Herunder følger vores debatindlæg som blev bragt i Jyllandsposten d. 23/12-2016. Du kan nederst læse vores svar til Jyllandspostens redaktion.

KURT HANSEN, SEKRETARIATSLEDER, FAMILIER MED KRÆFTRAMTE BØRN, ÅRHUSVEJ 51, ANS BY.

Som velgørende forening skal vi i “Familier med kræftramte børn” være åbne for kritik. Kun med medlemmers og støtters tillid kan vi fortsætte med at gøre den forskel, vi brænder for. Og tilbyde kræftramte børn og unge alt fra livsbekræftende sociale aktiviteter og ferieophold til akut psykologhjælp og essentielle fællesskaber. Med den tillid har vi gennem årtier kunnet give et lys i mørket til familier i en desperat situation.

Vi kan uden tvivl gøre tingene endnu bedre, for vi begår også fejl. Men efter at have været mål for en fejlbehæftet og ensidig kritisk dækning fra JP i over halvanden måned er det på tide at få lidt proportioner ind i spalterne her: Flere af vores støtter er blevet kimet ned i månedsvis. Personligt har jeg ud over en byge af mundtlige spørgsmål besvaret 47 mails med over 200 detaljerede spørgsmål, heraf mange om forhold med årtier på bagen.

Selvom jeg har brugt meget tid på at svare på spørgsmål til flere artikler hver uge, tages mine udtalelser ofte ud af sammenhæng. Ligesom historierne ofte bygger på det, jeg stilfærdigt må konstatere er fejlagtige påstande, rygter eller partskilder, hvis udsagn ophøjes til objektiv sandhed.

At dømme ud fra de dramatiske artikler skulle man tro, at vi var banditter af værste skuffe frem for en hårdtarbejdende børnekræftforening, der alene i 2015 bidrog med over 28 mio. kr. til nogle af landets mest udsatte familier.

Lad mig derfor slå fast: Vi og jeg har ikke på noget tidspunkt gjort noget ulovligt, misbrugt indsamlede midler eller fusket for egen vindings skyld. Tag ikke mit ord for det – nærlæs artiklerne. For det mest konkret dokumenterede “inkriminerende” forhold er en henvendelse fra Indsamlingsnævnet om, at vores revisorgodkendte regnskaber (som nævnet har haft i et halvt år uden at reagere) skal være mere detaljerede.

Det er selvfølgelig noget, vi tager dybt seriøst, for vi har intet at skjule. Derfor tog vi også selv allerede initiativ til at overgå til et forbedret regnskabssystem, måneder før JP henvendte sig.

Artiklerne er tillige fyldt med faktuelle fejl, uden at der, så vidt jeg ved, er blevet bragt én berigtigelse. Fejl, der ensidigt opretholder skræmmebilledet af foreningen: Vores administrationsomkostninger udgør ifølge JP 45 pct. af vores omsætning – det rigtige tal er 1 pct.

Nogle steder påstås det, at kun en tredjedel af de indsamlede beløb går til kræftramte familier. Andre steder får man det indtryk, at tallet er 23 pct. Sandheden er, at 54 pct. går direkte til vedtægtsbestemte forhold. Prisen for vores rekreationscenter er også 60 pct. lavere, end hvad JP angiver.

Ligesom jeg ikke stiftede foreningen, selvom JP skriver det. Ja, jeg kritiseres sågar for at nægte at ville forholde mig til en mail, som jeg aldrig har fået fra JP. Og sådan kunne jeg fortsætte.

Til gengæld nævnes FMKB’s positive indsats i årtier ikke. Vi forventer ikke ukritisk rygklapperi i pressen, men selv at vi ikke bruger store ressourcer på at indkræve penge fra de medlemmer, vi er sat i verden for at hjælpe, kunne JP få en artikel ud af.

Når man som os går 100 pct. helhjertet og professionelt til en opgave, vi synes er større end os selv, er det umuligt til tider ikke at fejle. Vi er ikke perfekte. Men en kritisk dækning skal være fair – ikke ude af proportioner og fyldt med forkerte oplysninger. Lad mig slutte med en invitation: Er man skeptisk over vores arbejde, åbner jeg gerne dørene til vores kontorer. Ligesom jeg svarer på kritikpunkterne ét for ét på vores hjemmeside for at tilbyde den afbalancerede indsigt, som JP desværre ikke interesserer sig for p.t.

Jyllands-Posten svarer:

JP har skrevet en lang række artikler om FMKB – bl.a. om foreningens indsamlingsmetoder, regnskaber og brugen af de indsamlede midler. Da Kurt Hansen (KH) ikke har ønsket at stille op til interview, har JP været henvist til at stille spørgsmål skriftligt. Ofte har det været nødvendigt at stille opklarende skriftlige spørgsmål, da KH ikke har svaret i første omgang.

JP har loyalt forelagt KH al kritik, som er fremsat af en lang række kilder. JP har ligeledes loyalt oplyst, at FMKB ifølge KH bruger ca. 55 pct. af de indsamlede midler til “vedtægtsbestemte formål”, hvoraf 23 pct. er gået til “sociale, rekreative og faglige aktiviteter”. De resterende 45 pct. har JP omtalt som administration. Det burde rettelig have været omtalt som udgifter.

Den 20. november citerede JP TV Midtvest for, at prisen for rekreationscenteret var 80 mio. kr., men har, efter at KH gjorde opmærksom på det, siden oplyst, at prisen er 50 mio. kr. Tilsvarende bragte JP, straks avisen blev opmærksom på det, en rettelse 29. november, hvori det beklages, at JP i den første artikel om foreningen skrev, at KH stiftede FMKB. Med andre ord har JP rettet de af KH påviste faktuelle fejl.

-Redaktionen

Kurt Hansen svarer Jyllands-Postens svar på debatindlæg:

Jyllands-Posten skal have tak og ros for at bringe mit indlæg, men deres svar på min kritik kalder på et modsvar.

– “Kurt Hansen har ikke ønsket at stille op til interview”, skriver Jyllands-Posten. Dette må jeg stærkt anfægte: Jeg har stillet op til timelange telefoninterviews og efterfølgende svaret omkring 50 mails med over 200 detaljerede spørgsmål. Det kan man på ingen måde kalde “ikke at stille op” – tværtimod har jeg brugt meget tid på at besvare så korrekt og konkret som muligt – også om aftener, i weekender og senest mens jeg har været bortrejst. Et skriftligt interview er også et interview. Og ydermere er et sådant interview den bedste måde for JP at få fyldestgørende svar på, da spørgsmålene ofte går år tilbage eller er meget bredtfavnende og tekniske. I øvrigt har jeg fra første færd inviteret journalisterne til Ans for at besøge FMKB med egne øjne, så jeg er og har været særdeles samarbejdsvillig.

– “JP har loyalt forelagt Kurt Hansen al kritik”, skriver JP endvidere. Dette finder jeg heller ikke korrekt. Bl.a. blev en stor artikel om kritik fra ungdomspartier trykt uden, at jeg fik mulighed for at komme til orde. Ligesom jeg som nævnt aldrig har fået den ene af de mails, JP nævner som centralt fundament for en kritisk artikel om vores rekreationscenter, endda selvom JP i samme artikel kritiserer mig for ikke at forholde mig til den mail.

– Derudover fremstilles kritikken oftest ikke “loyalt” i artiklerne. F.eks. nævner JP ikke, at Indsamlingsnævnet har haft vores regnskab i et halvt år uden at reagere, eller at vi altid proaktivt har opsøgt dialog med myndigheder, når de har henvendt sig. Begge dele har jeg ellers oplyst JP om mange gange. Ydermere nævnes det sjældent i artiklerne, at størstedelen af kritikerne repræsenterer en anden kræftforening, som vi kan forestille os ikke just ønsker FMKB fremgang.

– JP nævner, som anført, korrekt i nogle artikler, at ca. 55% af FMKB’s midler går til vedtægtsbestemte formål. Og tak for det. Men det ændrer ikke ved, at JP i flere artikler giver indtryk af det modsatte. I en af de første artikler citeres en kilde for at blive chokeret, da han opdagede, at kun 36% af de indsamlede midler går til familierne. Nogle uger senere citeres en ungdoms politiker på en måde, så man tror, at kun 23% går til ‘gode’ formål. I samme artikel kritiserer politikeren FMKB for, at de penge han har indsamlet er gået til et ‘uforløst byggeprojekt”, selvom vores byggeprojekt ingenlunde er uforløst samt – hvad vigtigere – at vores midler altid og udelukkende går til de sager, de er indsamlet til. Sidstnævnte helt centrale pointe har jeg sagt mange gange til JP.

Jeg ønsker både Jyllands-Postens redaktion og læsere en god jul og et godt nytår.

Du kan læse det oprindelige indlæg i Jyllandsposten på dette link: http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9246720/sekretariatsleder-i-debatindlaeg-mediehetz-mod-hjaelp-til-kraeftsyge-er-ude-af-proportioner/?device=mobil