Familier med
kræftramte børn

Artikel #3 – Overgang fra barn til voksen

Artikel #3 - Overgang fra barn til voksen

Hvad skal du som forældre være opmærksom på, så den unge får den mest glidende overgang til voksenlivet.
Det kan være en udfordring at blive forberedt på overgang fra barn til voksen i det kommunale system som pårørende og den unge/voksne selv.
Der er indsatser, som kommunen bevilger efter individuelt vurdering af barnet. Efter det attende år har den unge stadigvæk et behov, men disse behov skal revurderes og udmåles efter anden lovgivning og paragraffer. Det er blandt andet lov om aktiv beskæftigelse og lov om aktiv socialpolitik og pensionsloven.
Oftest er der et fællesmøde, hvor sagsbehandler fra voksenafdelingen, socialafdelingen og en ungdomsuddannelsesvejleder/særlig tilrettelagt
uddannelsesvejleder, ud fra hvilket børn- og ungeafdelingen mener, der er behov for.
Jeg vil fremhæve nogle vigtige punkter i forhold til overgangen, så man kan være så godt som muligt forberedt. Og så udfordringerne om hjælp for den enkelte og
pårørende minimeres. Derfor har jeg udvalgt nogle punkter, som jeg ser er vigtig at have fokus på. Kommunerne har hver deres måde at opdele arbejdsområder på og er organiseret forskelligt. Derfor kan jeg ikke henvise til konkret afdeling for kommune, men undersøg det i forhold til jeres egen kommune og vær vedholdende for at få et skriftligt svar om hvordan de arbejder med overgang fra barn til voksen. 

Børn/unge paragraffer  

Voksen paragraffer

Fokus på barn, trivsel livsduelig

Fokus på voksen, uddannelse og job

Børnefaglig undersøgelse (BFU)

Voksen udrednings metode (VUM)

Merudgift § 41

Merudgift § 100

Tabt arbejdsfortjeneste§ 42

BPA (måske) – ledsagerordning-handicaphjælper

Aflastning §§ 84

§§ bostøtte 85 eller bosted

Forældre har den økonomiske forpligtelse     

SU, uddannelseshjælp, revalidering mv.


Som det er nu bestemmer kommunerne selv standarden og metoder for overgang fra barn til voksen.
Der er ny bekendtgørelse om overgang til voksen ligger til forslag og mangler 2. og 3. behandling i Folketinget. Hvis bekendtgørelsen bliver godkendt gælder den fra 01-01-2021. Den bekendtgørelsen gør, at kommunerne skal udarbejde en arbejdsproces med fokus på overgang til voksen på et systematisk samarbejde mellem  familieafdelingen, jobcenter og  ocialafdelingen for voksen handicap/psykiatri fra barnets 16. år. Dog vil ovenstående §§ stadigvæk komme i spil.
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l17/20201_l17_som_fremsat.pdf

Yderligere information kan fås ved at skrive eller ringe  til 

socialrådgiver Bente Keldsen 
mail bente@fmkb.dk
Tel. 42 72 29 87

Åben træffetid mandage mellem klokken 20.00 og 21.00.