Familier med
kræftramte børn

Dagsorden til Generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år v. bestyrelsesformand Tommy Brøgger 3. Gennemgang af regnskab 2017 og 2018 med henblik på meddelelse af decharge […]