Familier med
kræftramte børn

Dagsorden til Generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år v. bestyrelsesformand Tommy Brøgger

3. Gennemgang af regnskab 2017 og 2018 med henblik på meddelelse af decharge v. bestyrelsesformand Tommy Brøgger

Regnskab for 2017 er offentliggjort på www.fmkb.dk den 22. maj. Regnskab for 2018 ventes offentliggjort samme sted den 19. juni.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af de nuværende kontingentsatser:
• 300,- kr. pr. år for familiemedlem, støttemedlem, can-teen eller senvirkning.
• 60,- til 300,- kr. pr. måned for venskabsmedlem.

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra medlem Olav Dam Kanstrup:

At generalforsamlingen ophæver eksklusionen af alle ekskluderede medlemmer i FMKB

Ved en ekstraordinær generalforsamling i januar blev tre medlemmer ekskluderet. Begrundelsen var, at de havde optrådt til skade for foreningen ved at stille kritiske spørgsmål til foreningens daglige drift og prioriteringer – først internt og siden i pressen. FMKBs etiske kodeks står på ærlighed, integritet og åbenhed som centrale værdier. Jeg syntes ikke dengang og synes fortsat ikke, at FMKB skal ekskludere medlemmer, der stiller spørgsmål til foreningens daglige drift og beder om åbenhed og gennemsigtighed ift. foreningens dispositioner.

Jeg håber og fornemmer, at den nye bestyrelse betyder en ny start for FMKB. Det bør så også betyde en ny start for disse medlemmer. Og at vi byder dem velkommen tilbage i foreningen, hvis de ønsker det.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i FMKB er valgt på den ekstraordinære generalforsamling 25. februar 2019.

Dette valg var udløst af, at alle medlemmer i den daværende bestyrelse havde valgt at trække sig. Derfor var valget i februar ikke et typisk valg til bestyrelsen, og der blev heller ikke taget beslutning om, hvem der skulle på valg til den førstkommende ordinære generalforsamling.

Vedtægternes § 7.3.6 beskriver, at der i ulige år skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og en 2. suppleant.

Bestyrelsen har meddelt, at Tommy Brøgger (bestyrelsesmedlem), Brian Boeriis (bestyrelsesmedlem) og Flemming Rosenbrandt (2. suppleant) er på valg. Tommy Brøgger og Flemming Rosenbrandt er villige til genvalg.

Herudover har en række yderligere kandidater meldt sig, så følgende stiller op til bestyrelsen:

Helle Roed
Henrik Henneberg
Henrik Svenningsen
Jan Johnsen
Kristian Cilius
Flemming Just
Flemming Rosenbrandt
Karin Højbjerg Østergaard
Tommy Brøgger

7. Valg af revisor for det kommende år.

Bestyrelsen foreslår at fortsætte med nuværende revisor:
Rene Mortensen
Partner Revision – Silkeborg

8. Eventuelt