Familier med
kræftramte børn

Solvognen – FMKB greb solstrålen!

Solvognen – FMKB greb solstrålerne!

 

Foreningen Familier med kræftramte børn (FMKB) har doneret to Solvogne til Aarhus Universitetshospital og to til Odense Universitetshospital (OUH). Idekvinden, Anne Rasmussen, blev inspireret under ophold på Skejby i foråret 2020, da coronatiden i Danmark startede.

I februar 2020 blev Anne Rasmussens datter, Frida, ramt af leukæmi. De første 11 uger tilbragte de i isolation på 20 m2. Efterfølgende var familien løbende indlagt i isolation. Sammenlagt var familien tilknyttet sengeafsnittet i 6 måneder indtil Frida blev erklæret rask i august.

I forbindelse med de lange indlæggelser blev Anne opmærksom på at der var behov for en mobil legestation til børn i alderen 0-2 år, som er indlagt i længere perioder. Det førte til at Anne i maj lagde et opslag på LinkedIn, for at finde en leverandør, der kunne hjælpe med at design og produktion. Der kom mange henvendelser, men endte med at vælge Easyfair. Nu er Solvognen en realitet, takket være velvillig assistance fra Foreningen Familier med kræftramte børn. Og derfor kan Solvognen nu præsenteres på Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital, som begge glæder sig til at modtage to Solvogne hver.

I et sygdomsforløb tilbringer barnet mange timer i sengen, og det kan skade barnet på sigt. Hvis børn ikke er fysisk aktive i 0-2-årsalderen kan det for eksempel bremse deres motoriske udvikling eller hæmme knoglernes vækst på sigt. Som forælder kan det være svært at aktivere et sygt barn, især hvis man er i isolation og derfor ikke kan benytte legeområder. Og så kom COVID-19, som kun har gjort behovet større, fortæller Anne Rasmussen.

Derfor fik Anne ideen med at bringe vuggestuen ind på sygehusets isolationsstuer, da det er hverdag for mange kræftramte børn.

Jeg tænkte at en mobil legestation med flere forskellige legemuligheder og indhold, som kan køres ind på stuerne, hvor der er indlagt et barn mellem 0-2 år, vil give god mening. Jeg er inspireret af de klassiske aktivitetskasser som indeholder forskellige aktiviteter som puttekasse, kugleramme, figurer osv. Børnene skal udfordres såvel grov- som finmotorisk og på forskellige udviklingsniveauer. Vognen har seks skuffer til legetøj tilpasset målgruppen: Føle-/mærkeskuffe, rytmeskuffe, byggeskuffe, dyreskuffe, hyggeskuffe og en lægeskuffe, forklarer Anne begejstret.

Ud over at have fokus på barnets udvikling og aktivering, har Anne også tænkte hygiejne og rengøring ind i, da børn i kræftbehandling ofte har et svækket immunsystem.

Alle elementer på vognen kan steriliseres på en nem og effektiv måde. Siderne kan klikkes af og steriliseres i kogemaskine, skufferne har en mekanisme, så forældre kan markere om skuffen er ren eller uren og al legetøjet kan steriliseres i vaskemaskine eller kogemaskine.

Anne Rasmussen præsenterede i oktober 2020 ideen for Foreningen Familier med kræftramte børn, som straks slog til.

Vi fandt ideen rigtig god og den er lige præcis i tråd med det, der er bestyrelsens og foreningens fokusområde – at gøre en forskel for de ramte familier. At vi kan bidrage til at indlagte familier får nogle aktiviteter, når de desværre er i isolation, viser at foreningen har en berettigelse. At vi kan være med i sådan et projekt, skyldes ene og alene den store opbakning vi får fra både privatpersoner og virksomheder rundt i hele landet. Og hvis de øvrige børnekræftafdelinger ønsker at få et par Solvogne, så står vi parat til at hjælpe igen, fortæller Martin Barfoed fra Foreningen Familier med kræftramte børn.

Solvognene er blevet overleveret til Aarhus Universitetshospital og til Odense Universitetshospital den 28. januar 2021.