Familier med
kræftramte børn

Referat bestyrelsesmøde den 8. december 2020

Bestyrelsesmøde 8. december 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Familier med kræftramte børn
Dato: Tirsdag, den 8. december kl. 19.30 – 22.00
Form: Teams
Mødeleder: Tommy
Referent: Charlotte
Referat i flg. dagsorden

Ad. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelses- og udviklingsmøde 3. oktober
Godkendt
Ad.2 Nyt fra formanden
Orientering om personale og økonomi (underlagt tavshedspligt)
Ad. 3 Centralisering af børnekræftområdet (Tommy)
Debat har kørt. Der er produceret PM. Opbakning til FMKB’s holdning om ikke at gennemføre nedlukning i Vestdanmark. Farligt hvis det ikke bliver en politisk
beslutning. CKA kontakter SST igen for at rykke for kommissorium. FMKB tilkendegiver, at vi gerne stiller en repr. til rådighed i det fremtidige arbejde.
Ad. 4 Lukket punkt
Ad. 5 Lukket punkt
Ad. 6 Kemo-Kasper
Er blevet godkendt på de to platforme (IOS og Appstore) som beta-udgivelse. Endnu ingen lanceringsdato.
Ad. 7 LOA
Møde med LOA 7/12 2020. Besigtigelse af området.
LOA foreslår at have fokus på vision for stedet – så det bidrager til en foreningsudvikling først og dernæst arealudvikling Forankring i foreningen kræver inddragelse af medlemmer / brugerinddragelse. God ide at lave små enheder. Det er mere oppe i tiden end fælles. Det kan en inkluderingsrådgiver hjælpe med. LOA har navne. 
Ha’ fokus på samspil med naturen, små områder/enheder i mindre zoner. 
Charlotte kontakter LOA og får referencer på proceskonsulenter. Tommy og Charlotte tager indledende samtaler med kandidater.
Ad. 8 Lukket punkt
Ad. 9 Lukket punkt
Ad. 10 Lukket punkt
Ad. 11 Solvognen
Lukket præsentation den 22. december 2020 i Aarhus og Odense.
Ad. 12 Arbejdsgruppen Branding og Partnerskaber (bilag) (Tommy, Helle, Flemming, Charlotte)
Næste møde i gruppen er tirsdag den 12. januar hvor der er fokus på ambassadører og protektor.
Ad. 13 Lukket punkt
Ad. 14 Må børn deltage i vores konkurrencer?
Bestyrelsesmedlemmers børn kan deltage i foreningens små konkurrencer (f.eks. nytårsknald og digital julekalender), men større konkurrencer (f.eks. rejsegavekort) kan de ikke deltage i.
Ad. 15 Nyt fra Charlotte
Gennemgang af aktuelle aktiviteter og plan for 2021.
Orientering om nyhedsbreve (temaer, artikler, målgrupper osv.)
Orientering om re-design af hjemmeside og digitalisering af arbejdsgange omkring tilmeldinger og betalinger fra medlemmer.
Billeder på web af bestyrelse og de medarbejdere som har medlemskontakt.
’Sådan kontakter vi jer’ på web, for at synliggøre hvem og hvordan FMKB kontakter virksomheder.
Ny web forventes klar i januar.

Udsendte pressemeddelelser:
Børnekræftafdelinger i vest DK
Julepakker
Socialrådgiver
PM kommer også på web og link på FB
Ad. 16 Bordet rundt
Ingen kommentarer
Ad. 17 Dato for næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19 – ?
Ad. 18 Lukket punkt
Således opfattet:
8. dec. 2020/ Charlotte