Familier med
kræftramte børn

Nyttig viden fra Socialrådgiveren!

Hvad er Aktindsigt egentlig?

Aktindsigt:

I forvaltningsloven § 9 står der ”Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter”.

Det vil sige, det er borgers ret til at se, hvad der står skrevet af information, hvad der sker eller er sket i ens sag, alle indhentede dokumenter og referat af børnesamtale mv. Der søges skriftligt (kan også være mundtligt) om aktindsigt, kommunen sender aktindsigten til e-Boks inden for 7 hverdage. Dog kan kommunen printe den ud, hvis man beder om det og skal derfor hentes på kommunen. Hvis kommunen ikke kan overholde tidsfrist for aktindsigten, skal de skriftligt give besked på grunden (grunden kan for eksempel ikke være ferie, de har travlt og personalemangel) og skrive dato for, hvornår aktindsigten fremsendes.

Hvorfor kan det være godt med aktindsigt?

Hvad blev sagt til mødet på kommunen? Skrev kommunen alt det vigtige ned? hvilke dokumenter har de? Det kan være svært at huske, så derfor er aktindsigt vigtig. Ved udlevering af aktindsigten skal der være en journaloversigt, som skal vise navn på dokument, dato og hvis et dokument er tilbageholdt. Ofte er der blanke sider og dokumenter kan være der flere gange. Det er ikke en fejl, det kan være kommunens system eller det kan være dokumenter, der er sendt flere steder hen.

Skriv således til kommune, skole, PPR mv., hvis du vil have aktindsigt:

Jeg vil gerne bede om aktindsigt i xxx (barnets navn) journal og jeg forventer at få den tilsendt inden for 7 hverdage jævnfør forvaltningslovens § 9. På forhånd tak. Med venlig hilsen xxx

Den sendes til hoved-mailen på kommunen og andre steder der bedes om aktindsigt. Der kan også søges om aktindsigt i læge- og sygehusjournaler. Det er ikke sikkert alt i et forløb står på sundhed.dk

Socialrådgiver Bente Keldsen