Familier med
kræftramte børn

Ny lovgivning om omsorgsorlov

Den 17. december 2020 vedtog Folketinget lovforslag om ret til udvidet sorgorlov i 26 uger.
Allerede fra 1. januar 2021 træder loven i kraft.

Forslaget gælder for begge forældre – uanset om de er biologiske forældre eller adoptivforældre. Der er ret til barselsdagpenge under fraværet, hvis forældrene opfylder betingelserne i barselsloven.

Berørte forældre, der ønsker at benytte sig af muligheden for sorgorlov, skal orientere deres arbejdsgiver om det og hvor lang tid, de vil være væk fra arbejde. For at gøre det så fleksibelt som muligt for forældrene, kan de senere hen ændre det varslede fravær fra arbejdspladsen. Der er også mulighed for at komme tilbage på arbejde på deltid, hvis man aftaler det med arbejdsgiveren.

Du kan læse hele pressemeddelelsen fra beskæftigelsesministeriet her:
Ret til udvidet sorgorlov vedtaget

På folketingets hjemmeside kan du læse om det vedtagne lovforslag, herunder baggrundsmateriale fra behandling af lovforslaget.
Se hele behandlingen af forslaget her