Familier med
kræftramte børn

Indkaldelse til Generalforsamling i FMKB

Kære medlemmer,

Det har været en meget turbulent periode, som foreningen har været igennem, og der er sket meget siden de seneste to ekstraordinære generalforsamlinger, som vi gerne vil berette om.

Så har du lyst til at høre mere om foreningens arbejde og tiltag, eller lyst til at være frivillig eller på anden vis støtte op om foreningens virke, håber vi, at du vil komme og deltage.

Kandidater til bestyrelsen og forslag til behandling på generalforsamlingen skal jævnfør vedtægterne meddeles til sekretariatet senest 4 uger før generalforsamlingen.

Alle med et medlemskab af foreningen, og som ikke er i kontingentrestance, kan møde op til den ordinære generalforsamling. Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, og foreningen er vært ved et lille traktement samt drikkevarer.

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 20. juni kl. 17.00 på Aarhusvej 51, 8643 Ans By.

Vi har et telt opslået til dagen, så i tilfælde af kølige temperaturer bedes I klæde jer praktisk på.

Af hensyn til mad og drikke er det nødvendigt at tilmelde sig via mail til: info@fmkb.dk med nedenstående oplysninger senest torsdag den 13. juni.

– Medlems-nr.
– Antal voksne
– Navn(e)
– Tlf. nr.

Med venlig hilsen

Familier med kræftramte børn