Familier med
kræftramte børn

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 21/03 2019

Kære Medlemmer af foreningen Familier med kræftramte børn

Mange af jer er formentlig bekendt med, at der for kort tid siden blev valgt ny bestyrelse i foreningen.

Den nye bestyrelse arbejder hårdt på at danne sig et overblik over situationen i foreningen. En af de vigtigste opgaver i den forbindelse er at få afsluttet regnskabet for 2017.

I den forbindelse har det vist sig, at der er sket en fodfejl i forbindelse med valg af revisor. Fejlen består i, at revisoren blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling, inden han havde accepteret at påtage sig opgaven.

Nu har han accepteret opgaven, og vi skal derfor have ham valgt ”igen”.

Derfor:

Indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 19:00.

I foreningens lokaler:

Gudenåvej 7, 8643 Ans By.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller til valg:

Partner Revision – Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Balle 2 b
8600 Silkeborg
René Meilandt Mortensen

  1.  Eventuelt

Af hensyn til den praktiske afvikling beder vi om tilmelding senest den 18. marts 2019 til sekretariatet på info@fmkb.dk.

Tilmeldingen skal indeholde: Navn, adresse og medlemsnummer.

Med venlig hilsen

Familier med kræftramte børn

Bestyrelsen