Familier med
kræftramte børn

FMKB udvider psykologfunktionen

I lyset af de erfaringer som FMKB har gjort sig gennem tiden udvider vi nu vores psykologfunktion til også at omfatte hjemmebesøg hos de familier, der kan have særligt behov for dette.
Hjemmebesøg
Hos ‘Familier med kræftramte børn’ udvikler tingene sig hele tiden, og nu udvider Foreningen sin psykologfunktion til også at omfatte hjemmebesøg til familier, som af forskellige grunde måtte have et særligt behov for det.

Gennem årene har vi ofte iagttaget, at medlemsfamilierne i forbindelse med f.eks. temadage eller under samtaler hos psykolog i perioder ikke har overskud til selv at opsøge hjælp. Derfor dette nye tilbud om psykologbesøg i eget hjem.

De familier vi i første omgang vil prioritere at tilbyde hjemmebesøg er:

  • familier med et barn eller ungt menneske i behandling
  • familier på vej ud af behandling tilbage til det ‘normale liv’
  • familier med et uhelbredeligt barn eller ungt menneske
  • familier med et barn eller en ung med alvorlige senfølger
  • familier, der har mistet et barn eller en ung af kræft

På et hjemmebesøg er der mulighed for forskellige typer samtaler alt efter jeres behov. Det kan være, at nogle ønsker individuelle samtaler. Eller måske er I et par, der har behov for lidt hjælp til at få snakket om nogle vanskelige emner. Det kan også være en familiesamtale, hvor vi sammen får en fornemmelse af, hvordan hver enkelt har det, og hvordan I som familie bedst støtter hinanden i den nuværende situation.

Hvis I ønsker besøg af Foreningens egen psykolog, cand. psych. Kirsten Lysgaard, så skriv blot til hende på følgende mail; kirsten@fmkb.dk

Øvrige tilbud
Vores psykolog tilbyder fortsat:

Temadage
På det seneste har der været meget varieret tilslutning til de udbudte temadage.
Så hvis du/I går og venter på en bestemt temadag, så tag endelig kontakt til Kirsten Lysgaard og bliv skrevet op til en kommende. Så samler hun en gruppe, og I vil få besked om tid og sted for afholdelse.

Samtaleforløb
Kirsten Lysgaard tilbyder individuelle samtaler, parsamtaler og familiesamtaler i en af hendes klinikker i Aarhus eller Hyllested (på Djursland).
De individuelle samtaler kan også foregå pr. telefon eller over Skype.

Det emne, som oftest er i fokus i samtaler med vores psykolog, er hvordan man bedst muligt håndterer den aktuelle situation, som den enkelte eller familien står i.
Mange har et basalt behov for at finde ud af, om de agerer ‘normalt’, eller om de er helt ‘ved siden af’ mht. reaktionsmønstre.

Et andet tema, der ofte berøres, er håndtering af følelsesmæssig stress, så som angst, uro og uvished. Her findes der ikke nogen “hurtige genveje”, men en bred forskning i ind- og udland har vist, at redskaber som åndedrætsøvelser, afspænding og mindfullness kan være yderst virksomme.

Nye idéer?
Hvis du / I har en god ide til nye psykologtilbud, som du tror, at andre også vil have interesse for, så skriv til Kirsten Lysgaard på kirsten@fmkb.dk.