Familier med
kræftramte børn

Fokus på uddannelse og trivsel

FMKB har siden sommeren 2016 haft et særligt fokus på at udvikle et uddannelses- og trivselstilbud til tidligere kræftramte børn og unge. Tilbuddet er en investering fra foreningens side, som også ønsker at tilbyde de unge faglig støtte. Fagdagene er afholdt i weekends og i skoleferierne, og alle fag har været på skemaet.

De to deltidslærere i projektet, Line Helle Lauritzen og Thøger Rasmussen, har lært de unge rigtig godt at kende og glæder sig over, at antallet af tilmeldinger til de forskellige fag-weekends er stigende. Line og Thøger oplever begge en stor forskel fra første undervisningsdag til nu, og de unge har fået mere selvtillid i forhold til deres faglige kunnen og niveau gennem særlige tilrettelagte undervisningsforløb, som de to deltidslærere har udviklet, gennemført og evalueret.

Derudover varetager de to deltidslærere i projektet en mentorfunktion for et mindre antal unge. Ordningen er et særligt tilbud, hvor de unge har forpligtet sig til at deltage i 55 fagdage og indvilliget i, at de følges tæt af deres mentor i deres dagligdag. Og Mentorordningen har stor succes! Bl.a. er der fundet relevante praktiktilbud til nogen af de unge, én er startet op med badminton i den lokale sportsforening, og de har alle haft mange snakke for at blive klogere på deres uddannelsesvej og ønsker. Eksempelvis Malene, som på billedet ses til sin OSO-fremlæggelse (obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse), hvor hun har fremstillet en konditorkage.

“Det er en stor fornøjelse at følge de unges faglige udvikling og samtidig se, hvordan de indbyrdes knytter sociale bånd. Vi er nået rigtig langt med de unge og glæder os til at rykke dem videre på deres uddannelsesvej. Nu venter der snart en velfortjent juleferie til dem, og i januar er næste faguge på Club La Santa Sport, hvor der er fokus på sport, samvær og kostvaner, og vi glæder os” siger Thøger Rasmussen.

FMKB vil gerne sige tak til alle, der har været med til at gøre dette uddannelses- og trivselstilbud muligt. Rigtig glædelig jul og vi ses til flere fag på skemaet i 2017.