Familier med
kræftramte børn

FMKB efterforskning stoppet

Kære støtte af ’Familier med kræftramte børn’

FMKB har som bekendt været genstand for en strafferetslig efterforskning. Vi skriver til dig for at meddele, at efterforskningen nu er vel afsluttet.

Hver en sten er blevet vendt, uden der blev fundet noget som helst af strafferetslig karakter. Med det resultat at myndighederne nu har lukket sagen ned.

Igennem hele forløbet har FMKB og jeg naturligvis samarbejdet med myndighederne, som har fået fuld adgang til samtlige sagsakter og alle regnskabsmaterialer.

Det positive resultat er ikke overraskende for os, da vi hele tiden har kendt til sandheden, men vi er selvfølgelig glade for, at vi nu officielt er renset for enhver form for mistanke om økonomisk kriminalitet.

Lige som vi ikke mindst glæder os til nu igen fuldt og helt at kunne fokusere på det, vi har gjort bedst i 35 år: At give et lys i mørket til de kræftramte børnefamilier, som vi brænder så meget for.

FMKB har ydermere fra og med regnskabsåret 2016 ændret regnskabspraksis, således, at vores regnskaber nu er mere pædagogisk forståelige, ligesom vi har implementeret et omfattende etisk regelsæt, som er tilgængeligt på fmkb.dk.

Alt sammen fordi vi tager vores ansvar og din tillid yderst seriøst. Derfor vil jeg også benytte lejligheden til at takke for din uvurderlige støtte til foreningens arbejde.

Hvis du har spørgsmål, må du ikke holde dig tilbage fra at tage kontakt til mig.

De varmeste hilsner med ønsket om en god sommer,

Kurt Hansen
Sekretariatsleder