Familier med
kræftramte børn

Generelle betingelser for månedlig støtte (Tidligere “venskab”)

Aftale om månedlig støtte (Tidligere “venskab”) hos “Familier med kræftramte børn” er opbygget uden bindingsperiode og løber, indtil du vælger at opsige det ved udgangen af en kalendermåned. Når du støtter med et månedligt beløb, accepterer du samtidig, at ”Familier med kræftramte børn” løbende trækker et beløb fra den konto, som du benyttede ved oprettelsen. Dette fortsætter således frem til du opsiger den månedlige støtte.

1. Betaling
Der betales via BetalingsService eller MobilePay og tilmeldingen sker på hjemmesiden https://fmkb.dk. Der betales én gang om måneden. Familier med Kræftramte Børn hæver tidligst beløbet for den forudgående måned den 4. bankdag i måneden efter. Hvis betalingsserviceaftalen, eller MobilePay-aftalen slettes i din netbank, vil din aftale ophøre.

2. Indgåelse og kvittering
Når du opretter en månedlig aftale, indgår du aftalen med ”Familier med kræftramte børn”, CVR-nr. 20 66 74 94, Århusvej 51, Postboks 30, 8643 Ans By, tlf. 86 94 69 30. Når du har foretaget en oprettelse, modtager du en velkomstmail. Dette er ligeledes din kvittering for den indgåede aftale. De oplysninger, som du har givet i forbindelse med oprettelsen af venskabet, opbevares af ”Familier med kræftramte børn. Dit telefonnummer vil være identisk med dit venskabsnummer og vil således fremgå af de breve, ”Familier med kræftramte børn” sender til dig. Dit telefonnummer vil ikke blive benyttet til andet end det netop anførte formål.

3. ”Familier med kræftramte børn” aftaler
1 – (1 kr. om dagen) – pr. kalendermåned kr. 30,00 uanset antal dage i måneden.
2 – (2 kr. om dagen) – pr. kalendermåned kr. 60,00 uanset antal dage i måneden.
4 – (4 kr. om dagen) – pr. kalendermåned kr. 120,00 uanset antal dage i måneden.
6 – (6 kr. om dagen) – pr. kalendermåned kr. 180,00 uanset antal dage i måneden.
8 – (8 kr. om dagen) – pr. kalendermåned kr. 240,00 uanset antal dage i måneden.

4. Fortrydelsesret
Til dit venskab er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage, der løber fra aftalens indgåelse, dvs. fra oprettelsen af aftalen. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af 14 dages fristen meddele dette til ”Familier med kræftramte børn” på venskab@fmkb.dk eller adressen: Familier med kræftramte børn Att.: Venskaber Århusvej 51, Postboks 30 8643 Ans By

5. Opsigelse
Alle typer aftaler kan opsiges med en (1) måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Der gælder ingen uopsigelighedsperiode for aftalen. Hvis du ønsker at ændre eller helt opsige din aftale, kan du gøre det ved at kontakte os telefonisk på 86 94 69 30 på hverdage fra kl. 09.00 til 12.00, sende en e-mail til ”Familier med kræftramte børn” på venskab@fmkb.dk, eller ved at sende et brev til: Familier med kræftramte børn Att.: Venskaber Århusvej 51, Postboks 30 8643 Ans By

6. Sprog og informationer
”Familier med kræftramte børn” kommunikerer med sine venner på dansk. Du vil som ven modtage nyhedsbreve og informationer fra ”Familier med kræftramte børn”. Såfremt du ikke ønsker dette, kan du til enhver tid afmelde dette ved henvendelse til ”Familier med kræftramte børn” som anført under punkt 5.

8. Ansvarsfraskrivelse
”Familier med kræftramte børn” vil bestræbe sig på, at www.fmkb.dk er tilgængelig på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde.

9. Opbevaring, brug og videregivelse af personlige oplysninger
De oplysninger, der gives ved oprettelsen af et venskab, opbevares af ”Familier med kræftramte børn” så længe din aftale ikke er ophørt. ”Familier med kræftramte børn” overholder i den forbindelse de til enhver tid gældende regler om opbevaring, brug og videregivelse af personoplysninger. Du kan derfor til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig, samt få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne evt. er videregivet. Du kan til enhver tid anmode om at få dine oplysninger slettet, eller at bestemte registrerede oplysninger ikke længere gøres til genstand for behandling.