Artikel #5 – Tabt arbejdsfortjeneste

Artikel #5 - Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste kan man søge, når man har et barn under 18 år der er langvarigt lidelse eller nedsat funktionsevne, som har behov for at blive passet hjemme af den ene af forældrene.

Liste fra vejledning 3 serviceloven:

 • Børn og unge, som har et stort behov for pleje og overvågning, fordi de fysisk er svage eller ofte får sygdomsanfald,
 • Børn og unge, som har et stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller at
  skade andre,
 • Børn og unge, som sover meget uroligt eller sparsomt, så forældrene ofte skal tilse og hjælpe dem i løbet af natten,
 • Børn og unge, som skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser,
 • Børn og unge, hvis sygdom er meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om barnet kan være i dagtilbud
  eller skole,
 • Børn og unge, som på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko ikke kan være i et dagtilbud eller skole
 • Hensynet til søskende kan også indgå, hvor behovet for forældrenes omsorg ikke kan tilgodeses på grund af ekstra opgaver i forhold til barnet med
  funktionsnedsættelsen eller den indgribende kroniske eller langvarige lidelse.

Det skal samtidig nævnes, at dette ikke er en udtømmende liste. Et eksempel kan være hvis barnet hjemmetrænes, så kan tabt arbejdsfortjeneste også søges.

Tabt arbejdsfortjeneste og a-kasse 

Når der bevilges tabt arbejdsfortjeneste er det bedst at blive i a-kassen, da tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid regnes for en ”død” periode.
Vær opmærksom på at du kan få tildelt tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid, men hvis kommunen senere vurderer, at behovet er mindre, kan tabt arbejdsfortjeneste reduceres til færre timer.
Hvis man er ledig og har ret til dagpenge fra a-kassen og får nedsat tabt arbejdsfortjeneste efter at have haft fuld tabt arbejdsfortjeneste, risikere man at lande mellem to stole: Man skal stå fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man skal have dagpenge. Dog kan man godt både få a-kasse og tabt arbejdsfortjeneste, men det er op til den enkelte a-kasse. Dog skal man søge job på lige vilkår med andre og derudover underskrive på tro og love, at man frasiger sig tabt arbejdsfortjeneste eller der er en anden person, der overtager tabt arbejdsfortjeneste.
Det, som anbefales er, at man bliver deltidsledig og ”kun” skal søge deltidsjob (op til 36 timer). Den dag man så får frataget det sidste af det tabt arbejdsfortjeneste, står man i den situation, at man ”kun” er deltidsforsikret.
Det kan være svært at blive ansat i nyt job, hvis man skal bede om en forhåndsgodkendelse på, at arbejdsgiver accepterer tabt arbejdsfortjeneste.

Yderligere information kan fås ved at skrive  eller ringe til 

socialrådgiver Bente Keldsen 
mail bente@fmkb.dk
Tel. 42 72 29 87

Åben træffetid mandage mellem klokken 20.00 og 21.00.

Dine informationer er modtaget

Vi takker for de indsendte informationer. Har du nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på info@fmkb.dk