Familier med
kræftramte børn

Artikel #5 - Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste kan man søge, når man har et barn under 18 år der har en langvarigt lidelse eller nedsat funktionsevne, som har behov for at blive passet hjemme af den ene af forældrene.

Liste fra vejledning 3 serviceloven:

 • børn og unge, som har et stort behov for pleje og overvågning, fordi de fysisk er svage eller ofte får sygdomsanfald,
 • børn og unge, som har et stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller at skade andre,
 • børn og unge, som sover meget uroligt eller sparsomt, så forældrene ofte skal tilse og hjælpe dem i løbet af natten,
 • børn og unge, som skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser,
 • børn og unge, hvis sygdom er meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om barnet kan være i dagtilbud eller skole,
 • børn og unge, som på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko ikke kan være i et dagtilbud eller skole
 • hensynet til søskende kan også indgå, hvor behovet for forældrenes omsorg ikke kan tilgodeses på grund af ekstra opgaver i forhold til barnet med funktionsnedsættelsen eller den indgribende kroniske eller langvarige

Det skal samtidig nævnes, at dette ikke er en udtømmende liste. Et eksempel kan være hvis barnet hjemmetrænes, så kan tabt arbejdsfortjeneste være en mulighed.

Tabt arbejdsfortjeneste og a-kasse.

Når der bevilges tabt arbejdsfortjeneste er det bedst at blive i a-kassen, da tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid regnes for en ”død” periode, hvilket vil sige hvis du er berettiget til dagpenge er du det også når tabt arbejdsfortjeneste stopper.

Du har fået tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid, men nu har kommunen vurderet at behovet er mindre og derfor får du tabt arbejdsfortjeneste for færre timer.

Hvis man er ledig og har ret til dagpenge fra a-kassen og får nedsat tabt arbejdsfortjeneste efter at have haft fuld tabt arbejdsfortjeneste, risikere man at lande mellem to stole:

 • Man skal stå fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man skal have
 • Dog kan man godt både få a-kasse og tabt arbejdsfortjeneste, men det er op til den enkelte a-kasse.
 • Dog skal man søge job på lige vilkår med andre og derudover underskrive på tro og love, at man frasiger sig tabt arbejdsfortjeneste eller der er en anden person, der overtager tabt
 • Det som anbefales er man bliver deltidsledig og ”kun” skal søge deltidsjob (op til 36 timer). Den dag man så får frataget det sidste af det tabt arbejdsfortjeneste, står man i den situation man ”kun” er
 • Det kan være svært at blive ansat i nyt job, hvis man skal bede om en forhåndsgodkendelse på, at arbejdsgiver accepterer tabt

Der bliver indbetalt til pension af tabt arbejdsfortjeneste. Der optjenes ikke til ferie. Når tabt arbejdsfortjeneste stopper, får man 12½ % udbetalt af foregående kalenderårs brutto udbetalingen.

Der er en varslingsbestemmelse i serviceloven, hvilket vil sige, at når tabt arbejdsfortjeneste ophører, har man 14 ugers afviklingsperiode, fra den dato borger modtager afgørelse fra kommunen. I principafgørelse 231-10 KAN der ved betydelig nedsættelse af timeantal på tabt arbejdsfortjeneste være et indretningshensyn, hvor de 14 uger gør sig gældende. Der er ikke afviklingsperiode ved barnets fyldte 18 år.

Som udgangspunkt er tabt arbejdsfortjeneste en løbende ydelse og derfor må kommunen ikke sætte tidsbegrænsning på (Dog i meget få sager, når der kan forudses, den kan være tidsbegrænset). Kommunen har ret og pligt til at vurdere, om der vedbliver med at være et behov for tabt arbejdsfortjeneste og hvor meget. Modtager af tabt arbejdsfortjeneste har pligt til at oplyse om ændringer, som har betydning for den tabte arbejdsfortjeneste. Et eksempel kan være at barnet/ung er stoppe med fysioterapi og derfor bruger færre tid/timer på barn/ung, her har borger oplysningspligt.

For yderligere information om tabt arbejdsfortjeneste eller andet kan fås ved at skrive til socialrådgiver Bente Keldsen, Familier for kræftramte børn, mail bente@fmkb.dk eller ringe på 42 72 29 87. Jeg ringer tilbage inden for 24 timer, hvis jeg ikke er ved telefonen. Mandage sidder jeg klar mellem klokken 20.00 og 21.00.