Familier med
kræftramte børn

30 dages status fra bestyrelsen

Kære familiemedlemmer, støttemedlemmer, venskabsmedlemmer samt venner af foreningen

Den nye bestyrelse har nu haft en måned til at danne sig et overblik over foreningen og dens aktiviteter.
Vi vil gerne komme med en kort status på vores første 30 dage, således at alle er informeret om, hvad der foregår.

Vi har som en samlet bestyrelse været i arbejdstøjet fra dag 1 for i fællesskab at skabe grundlaget for foreningens fremtidige drift.

Vi udvalgte ret hurtigt 3 punkter, som skulle prioriteres:

  1. Færdiggørelse af regnskab
  2. Overblik over foreningens økonomi
  3. Fastholdelse af aktiviteter og arrangementer

En af vores absolutte topprioriteter var at få regnskabsmaterialet for 2017 afleveret til revisor med henblik på udarbejdelse af et endeligt regnskab.
Som bekendt viste det sig, at foreningen formelt set ikke havde en revisor. En sådan er nu valgt på ekstraordinær generalforsamling den 21. marts 2019.
Han er nu i fuld gang med udarbejdelse af regnskabet, som vi håber at kunne offentliggøre inden for få uger.

Vi har naturligvis også forsøgt at danne os et overblik over foreningens samlede økonomi.
Det stod ret hurtigt klart, at økonomien i foreningen ikke er så god, som man kunne ønske. I takt med den negative medieomtale der har været af foreningen, er en del sponsorer og bidragsydere faldet fra.
Det medførte et lavere indtægtsniveau, der har stået i skarp kontrast til et ret højt udgiftsniveau, som ikke er blevet håndteret.
Vi er nu i gang med at bringe udgifterne ned. Det vil være en løbende proces, hvor udgifter reduceres i den takt, som indgåede aftaler og forpligtelser tillader.
Vi har allerede på nuværende tidspunkt genforhandlet flere aftaler, slanket organisationen og skåret mange udgifter væk.

Foreningen ejer som bekendt en del fast ejendom, herunder en nok så omtalt ejendom på Gudenåvej 7 i Ans, inklusiv store områder med skov.
Bestyrelsen har besluttet, at ejendommen på Gudenåvej 7 skal forsøges afhændet i løbet af 2019, da den ikke indgår i den nye bestyrelses planer for foreningens fremtidige virke.
Økonomien tillader heldigvis, at vi kan vente på den rette køber, og ejendommen vil snarest muligt blive annonceret til salg.

Foreningen har altid haft et højt aktivitetsniveau med masser af arrangementer, tilbud til medlemmerne og støtte til familier i en svær situation.
Det er vores klare målsætning at fastholde dette høje niveau, da det jo er hele formålet med foreningen.
Tiltag som mentorordningen, senvirknings-gruppen, psykologbistand og alle medlemsarrangementerne er hele motivationen bag bestyrelsens arbejde.
Der ligger rigtig meget arbejde bag de mange aktiviteter, og vi håber, at vi fremadrettet kan få opbygget et ”korps” af frivillige, som kan hjælpe med de forskellige aktiviteter.
Vi modtager også rigtig gerne forslag til nye aktiviteter og tilbud, som vores medlemmer måske mener, der mangler.

Vi er meget stolte af at kunne meddele, at foreningens sommerhuse nu også er klar til vores medlemmer.
I løbet af de seneste 2 uger har vi modtaget 28 bookninger fordelt på de 3 feriehuse. Der er stadig masser af ledige uger, så vi opfordrer vores familiemedlemmer til at benytte sig af tilbuddet.

Foreningen har hidtil haft meget høje udgifter til udsendelse af ”papirpost”. Som en del af vores generelle indsats for at nedbringe udgifter, har vi besluttet at flytte mest mulig kommunikation over på elektroniske platforme.
Det betyder, at invitationer til arrangementer fremadrettet kun udsendes på e-mail. Vi vil derfor endnu engang kraftigt opfordre vores medlemmer til at sikre, at vi har jeres nuværende e-mailadresse.

Konklusionen på bestyrelsens ”første 30 dage” lyder:

  • Der er arbejde nok at tage fat på
  • Økonomien er anstrengt (men vi skal nok klare den)
  • Organisationen er/bliver slanket
  • Aktiviteter og arrangementer skal fastholdes og opprioriteres
  • Der skal fremadrettet være fokus på mennesker i stedet for mursten

Datoen for næste ordinære generalforsamling bliver den 13. juni i Ans. Vi glæder os til at se mange af jer og sammen drøfte, hvordan vi fremadrettet sikrer alle de gode aktiviteter i FMKB. En invitation sendes også ud på mail, når vi nærmer os.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen