Familier med
kræftramte børn

Artikel #8 – hjælpemidler og forbrugsgoder

Hjælpemidler efter §§ 112 og 113 i serviceloven. Hjælpemidler og forbrugsgoder er til borgere med varigt funktionsnedsættelse både fysisk og/eller psykisk, hvis formålet i disse paragraffer er opfyldt. Hjælpemiddel Et […]