Generelle venskabsbetingelser

Et venskab hos ”Familier med kræftramte børn” er opbygget uden bindingsperiode og løber, indtil du vælger at opsige det ved udgangen af en kalendermåned. Et venskab er det samme som et medlemskab, hvor du støtter ”Familier med kræftramte børn” med et månedligt pengebeløb. Når du tegner et venskab, accepterer du samtidig, at ”Familier med kræftramte børn” løbende trækker et beløb svarende til prisen for det venskab, som du har tegnet, fra den konto, som du benyttede ved oprettelsen af venskabet. Dette fortsætter således frem til venskabet opsiges. Man kan ikke tegne et venskab, hvis man er under 18 år. Du kan læse mere om dine medlemsrettigheder i vedtægter for ”Familier med kræftramte børn”. Du kan læse foreningens vedtægter her. Du kan også få tilsendt vedtægterne ved at rette henvendelse til ”Familier med kræftramte børn” enten per mail eller telefon.

1. Betaling
Venskabet betales via BetalingsService eller MobilePay og tilmeldingen sker på hjemmesiden https://fmkb.dk. Venskabskontingentet betales én gang om måneden. Familier med Kræftramte Børn hæver tidligst kontingentet for den forudgående måned den 2. bankdag i måneden efter.
Hvis betalingsserviceaftalen slettes i din netbank, vil dit venskab ophøre.

2. Venskabsindgåelse og kvittering
Når du opretter et venskab, indgår du aftalen med ”Familier med kræftramte børn”, CVR-nr. 20 66 74 94, Århusvej 51, Postboks 30, 8643 Ans By, tlf. 86 94 69 30. Når du har foretaget en oprettelse, modtager du et velkomstbrev. Dette er ligeledes din kvittering for den indgåede aftale. De oplysninger, som du har givet i forbindelse med oprettelsen af venskabet, opbevares af ”Familier med kræftramte børn. Ved tilmelding via BetalingsService vil dit CPR-nr. være identisk med dit venskabsnummer og vil således fremgå af de breve, ”Familier med kræftramte børn” sender til dig. Dit CPR-nr. vil ikke blive benyttet til andet end det netop anførte formål.

3. ”Familier med kræftramte børn” venskabspriser
Venskab 2 – (2 kr. om dagen) – pr. kalendermånd kr. 60,00 uanset antal dage i måneden.
Venskab 4 – (4 kr. om dagen) – pr. kalendermånd kr. 120,00 uanset antal dage i måneden.
Venskab 6 – (6 kr. om dagen) – pr. kalendermånd kr. 180,00 uanset antal dage i måneden.
Venskab 8 – (8 kr. om dagen) – pr. kalendermånd kr. 240,00 uanset antal dage i måneden.

4. Fortrydelsesret
Til dit venskab er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage, der løber fra aftalens indgåelse, dvs. fra oprettelsen af medlemskabet. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af 14 dages fristen meddele dette til ”Familier med kræftramte børn” på venskab@fmkb.dk eller adressen: Familier med kræftramte børn Att.: Venskaber Århusvej 51, Postboks 30 8643 Ans By

5. Opsigelse
Alle typer venskaber kan opsiges med en (1) måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Der gælder ingen uopsigelighedsperiode for venskaber. Hvis du ønsker at ændre eller helt opsige dit venskab, kan du gøre det ved at gå til siden: Mit venskab. Du kan også kontakte os telefonisk på 86 94 69 30 på hverdage fra kl. 09.00 til 12.00, sende en e-mail til ”Familier med kræftramte børn” på venskab@fmkb.dk, eller ved at sende et brev til:
Familier med kræftramte børn Att.: Venskaber Århusvej 51, Postboks 30 8643 Ans By

6. Begreber
I følge lovgivningen om abonnementsbetingelser er begrebet venskab i juridisk forstand udtryk for et kontingent.

7. Sprog og informationer
”Familier med kræftramte børn” kommunikerer med sine venner på dansk. Du vil som ven modtage nyhedsbreve og informationer fra ”Familier med kræftramte børn”. Såfremt du ikke ønsker dette, kan du til enhver tid afmelde dette ved henvendelse til ”Familier med kræftramte børn” som anført under punkt 5.

8. Ansvarsfraskrivelse
”Familier med kræftramte børn” vil bestræbe sig på, at www.fmkb.dk tilgængelig på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde.

9. Opbevaring, brug og videregivelse af personlige oplysninger
De oplysninger, der gives ved oprettelsen af et venskab, opbevares af ”Familier med kræftramte børn” så længe dit venskab ikke er ophørt. ”Familier med kræftramte børn” overholder i den forbindelse de til enhver tid gældende regler om opbevaring, brug og videregivelse af personoplysninger.
Du kan derfor til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig, samt få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne evt. er videregivet. Du kan til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af disse oplysninger straks ophøre.