Familier med kræftramte børn tilbyder psykologhjælp

Et kræftforløb er hårdt for både det ramte barn og den nærmeste familie. Familier med kræftramte børn har en psykolog tilknyttet. Hun hedder Kirsten Lysgaard og kan hjælpe både det kræftramte barn og familiemedlemmer med forskellige problemstillinger.

Tilbuddene kan være i form af samtaler eller Sandplay Terapi.

Psykolog Kirsten Lysgaard beskriver her tilbuddet om Sandplay Terapi

Hvem kan benytte tilbuddet?

Sandplay Terapi (ST) er åbent for alle. Både det syge barn/tidligere sygt barn, raske søskende og forældre/bedsteforældre kan have glæde af tilbuddet.

De eneste forudsætninger er:
• At familien skal være medlem af Familier med kræftramte børn
• At der er en problemstilling, man ønsker hjælp til – det kan være alle mulige former for udfordringer.

Hvad kan man fx få hjælp til?

Der er faktisk ingen grænser for, hvad ST kan bruges som redskab til. Det er fx brugt til:
• angst (for tilbagefald, for at sove alene, for skolen, for at sove væk hjemmefra m.v.)
• sorg, ked af det hed, nedtrykthed, depression
• vrede (som får et ikke konstruktivt udtryk)
• bekymringer
• problemer i samspillet med andre mennesker
• problemer med selvværd og selvtillid.

Hvor ofte skal man komme?

Det optimale for et forløb med ST er at komme hver 14. dag. Hvis dette ikke er muligt af forskellige grunde, så gør vi det mulige. Hvis familien af gode grunde ikke kan komme til mine klinikker i Aarhus eller i Hyllested på Djursland, så er der mulighed for behandling i hjemmet – med rejse-sandkasser ?

Hvad kan man forvente af et forløb med ST?

Vi vil først snakke lidt om din situation generelt, hvordan du trives i livet, hvilke udfordringer du har, og hvor meget de fylder og påvirker din livskvalitet. Sammen finder vi ud af, hvad det er vigtigst for dig at få hjælp til – og der starter vi.

Hver gang vil vi arbejde med redskabet ST, hvor man skaber billeder, af det man tumler med ved at sætte forskellige figurer i nogle sandkasser. På en måde løfter man de følelser og problemer, der er ”ud af kroppen (og tankerne) og ind i kassen”, og på den måde bliver det lettere at forholde sig til dem og se det fra nye vinkler.

Både hoved, følelser og kreativitet arbejder med

Det er lidt svært med ord at forklare, hvordan og hvorfor ST er så virkningsfuldt. En af grundene er, at bearbejdningen ikke kun foregår i hovedet og via tankerne, men også via følelserne og den kreative kraft i os. Faktisk kan vi bearbejde svære følelser og tilstande med ST uden helt bevidst at have ord for dem og forstå dem.

Dette er en helt særlig styrke i forhold til mindre børn, der jo ikke har mange ord for det, som plager dem. En del børn (det syge barn / raske søskende) var helt små under sygdomsforløbet, og de har derfor slet ikke bevidst hukommelse om de ting, som skete. Men kroppen husker og kan bearbejde de gamle oplevelser via ST.

Kreativitet helbreder os

For et par år siden var der en stor international kongres i London om kreativitetens funktion for menneskers psykiske sundhed. Megen nyere forskning viser, at kreativitet og det at være i naturen har en meget positiv indvirkning på vores psyke – også når vi er belastede eller har været igennem perioder med stor følelsesmæssig belastning.

Andres erfaringer med Sandplay Terapi

Oliver

Oliver på 13 år fik hjælp til angst efter lillebrors kræftforløb

Olivers lillebror har været i gennem et hårdt 4 år langt og turbulent kræftforløb. Da Oliver var 6 år, skulle han passes hos bedsteforældre, mens lillebror var til en rutinekontrol på Rigshospitalet. Lillebror bliver akut dårlig og ender på intensiv i en længere periode. Oliver er i den periode hos forskellige familiemedlemmer, som gør hvad de kan for at fastholde hans hverdag. Oliver spørger sin moster, om han skal på børnehjem, nu da hans forældre og lillebror ikke kommer hjem igen. Olivers mor mener, at det er i den forbindelse, at Oliver udvikler angst. Oliver får meget svært ved at sove ude, vil gerne være hos sin bror på sygehuset og bliver meget overbeskyttende og bekymret på sin brors vegne. Til sidst vil Oliver kun sove i samme rum som sine forældre, og i takt med han bliver ældre, går det i stigende grad ud over hans mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, da de ofte inkluderer overnatning.

Som 13-årig kommer Oliver til Sandplay Terapi. Han var en smule skeptisk, men Kirsten formåede fra første møde at gøre ham tryg og vejlede ham i processen. Olivers mor var med til de 6-7 gange med Sandplay Terapi, og hun blev hver gang imponeret og overrasket over, hvor meget der går igennem hovedet på et barn, og hvor godt han kunne udtrykke det via Sandplay. Olivers mor var også glad for Kirstens rolige tilgang og store kompetence.

Resultatet blev, at Oliver nu sover ude uden problemer og uden bekymringer. En langsom proces men med et dejligt resultat.

Olivers forældre anbefaler andre at kontakte Kirsten og komme i et forløb. Når de ser tilbage, vil de ønske, at Oliver havde fået hjælp tidligere.

Cille

Cille på 11 år samt storebror og mor fik hjælp efter kompliceret kræftforløb

Cille fik leukæmi (ALL) som 9-årig og gennemgik et langt og kompliceret forløb, hvor kemobehandlinger og knoglemarvstransplantation medførte 2 års næsten uafbrudt indlæggelse på forskellige sygehuse – og 3,5 år i kørestol.

Det barske forløb fik store psykiske omkostninger for hele familien.

Cille brugte Sandplay Terapi hos Kirsten til blandt andet at bearbejde det sociale på skolen. Når man er 11 år, kan det være en kæmpe hjælp at bruge farver og ting at samtale ud fra. Derudover tog Cille billeder og kunne sammenligne/se forandringer sammen med Kirsten.

Efter kræftforløbet blev Cilles mor sygemeldt pga. psykisk overbelastning igennem flere år. Hun prøvede også Sandplay Terapi og fortæller, at det er en spændende og meget anderledes måde at samtale på. Det at overføre følelser til farver og ting åbnede nogle anderledes tankemønstre.

Efter Cilles sygdomsforløb udviklede hendes storebror en alvorlig depression, som Kirsten også hjalp ham med at komme igennem.

Cilles mor er taknemmelig for, at de alle er, hvor de er i dag og for Kirstens hjælp til, at de kunne bearbejde det hårde sygdomsforløb.

Hvordan får jeg psykologhjælp?

Familier med et barn, der har eller har haft kræft kan få hjælp. Familier, der har mistet et barn, er naturligvis også berettiget til tilbuddet. Familien skal være medlem af Familier med kræftramte børn. Hjælpen er gratis.

Alle i de berørte familier kan få hjælp; det syge barn, raske søskende og forældre.

Hjælpen kan bestå af samtaler eller sandplay terapi.

Hjælpen kan være:
• Individuel (1 af gangen)
• Parsamtaler (forældre sammen, forælder/ barn eller søskende)
• Familiesamtaler hvor alle i familien deltager.

Hjælpen kan foregå:
• I Aarhus eller Hyllested på Djursland
• Via telefon
• Via Skype/ Facetime
• Som hjemmebesøg (i særlige tilfælde kører vores psykolog ud på hjemmebesøg).

Kontakt og nærmere informationer fås ved at sende en mail til psykolog Kirsten Lysgaard på kirsten@fmkb.dk