Om FMKB

Hvem er vi?

Foreningen Familier med kræftramte børn (FMKB) er en selvstændig, landsdækkende patientforening, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under.

Organisationen blev etableret i 1983 og har i dag ca. 2.500 familiemedlemmer, der alle repræsenterer en familie, der har eller har haft et kræftramt barn. Heriblandt også et større antal støttemedlemmer.

Størstedelen af arbejdet med gennemførelse af medlemsaktiviteter og arrangementer er frivilligt og ulønnet. Du kan støtte vores arbejde aktivt – også selvom du blot ønsker at være passivt medlem.

Foreningens bestyrelse vælges af medlemmerne på  en årlig ordinær generalforsamling.

Hvorfor gør vi det?

Hvert år får ca. 160 børn under 14 år i Danmark konstateret kræft. Det betyder store omvæltninger for de familier, der rammes. Der er ikke altid overskud og mulighed for at gøre de ting, familier normalt gør, for eksempel gå en tur i biografen, i Zoo, eller tage ud at rejse.

Familierne er isolerede fra omverdenen i lange perioder på grund af de syge børns meget svækkede immunforsvar. Alle disse familier har brug for, bare en gang imellem at gøre og lave ting, der er en selvfølge for mange andre børn og familier. Derfor forsøger vi at hjælpe de mange, der har brug for nogle lyspunkter, rådgivning og støtte i en opslidende tid hvor lykken ikke tilsmiler dem.

Hvordan gør vi det?

Foreningen Familier med kræftramte børn (FMKB) arrangerer aktiviteter og oplevelser for børnekræftramte familier, hvor også bedsteforældre, plejepersonale og andre, der er i tæt berøring med familierne, ved udvalgte arrangementer, kan deltage.

Foreningen Familier med kræftramte børn (FMKB) tilbyder psykologhjælp, som ramte familier frit kan benytte sig af.

For børn og unge, som efter kort eller længere tid efter endt behandling oplever vanskeligheder ved at få en velfungerende hverdag til at hænge sammen, kan deltage i foreningens mentornetværk, som arrangerer camps, aktivitetsdage m.v. Tilbuddet er gratis og henvender sig til børn og unge i aldersgruppen 14-22 år, der har eller har haft kræft.

Vi bestræber os på at alle oplevelser er sponsoreret gennem venskaber, private og erhvervsdonationer. Derfor har foreningen skabt et gennemskueligt venskabsprogram, ligesom der er fundraisere, der er i kontakt med virksomheder og fonde.

hund