Familier med kræftramte børn afprøver det kommende år projektet Uddannelse til alle – også tidligere kræftramte børn- og unge. Projektet skal støtte de unge i at komme tilbage til skoleverdenen efter deres sygdomsforløb og være med til at ruste dem fagligt, så de kan komme videre med deres drømmeuddannelse.

I projektet er der ansat to deltidslærere, som skal undervise-, fastholde-, støtte- og motivere de unge i at komme videre med deres uddannelse og generelle trivsel. Derfor tilbydes der i foreningsregi det næste år en række fagdage, hvor der bliver undervist på en sjov- og anderledes måde i hele skolens fagrække, og tilmeldte unge følges af en mentor.

Undervisningstilbuddet er gratis, og alle tidligere kræftramte børn- og unge kan være med!

De to nyansatte lærere i FMKB, Line Helle Lauritzen og Thøger Rasmussen
De to nyansatte lærere i FMKB, Line Helle Lauritzen og Thøger Rasmussen

FMKB’s deltidslærere, Line og Thøger, er læreruddannede og har stor erfaring med undervisning på forskellige niveauer. De er vant til at arbejde med unge mennesker og støtter dem i den faglige- og menneskelige udvikling.

Lærer og mentor i projektet Line Helle Lauritzen siger:
”Mit arbejde som lærer giver specielt mening, når jeg kan se, at jeg hjælper den unge videre – det kan være fagligt eller menneskeligt”.

Og den menneskelige udvikling fokuseres der nemlig ekstra meget på det kommende år, hvor FMKB ved siden af uddannelsestilbuddet også har et forsøg med en mentorordning for tilmeldte unge. Mentoren skal følge den unge tæt i hverdagen – skole, fritid og familieliv – og dermed være med til at sikre en hverdag, som giver mening, og hvor der er tryghed og støtte.

Mentorordningen er et forsøg, som udvikles og som på sigt gerne skulle være et fast tilbud i FMKB-regi.

Thøger Rasmussen, lærer og mentor i projektet, udtaler om mentorordningen:
”Jeg er mentor det kommende år, og jeg er sikker på, at jeg i samarbejde med den unge kan gøre en forskel i hverdagen. Jeg glæder mig til at støtte-, motivere- samt fastholde den unge i gode daglige rutiner både i uddannelse og i det sociale liv”.

Første uddannelses-weekend er den 8. – 9.10, hvor overskriften er Mæt af matematik. Mentorordningen er startet op i september, og der vil i det kommende år komme interviews med nogle af de unge, som er i mentorordningen.

Aktivitetsoversigt

Danke Hamborg

Danke Hamborg

En gruppe glade unge mennesker har sammen med FMKB nydt en juleweekend i Hamborg, som i den grad allerede er pyntet op til jul og...

Yes – we speak English

Yes – we speak English

Mentorholdet 2017/2018 er kommet godt fra start, og de tilbringer deres efterårsferie med engelsk på skemaet i London. English Tea, Football samt sightseeing i London...

Vejen til drømmeuddannelsen

Vejen til drømmeuddannelsen

Uddannelse til tidligere kræftramte unge tages meget seriøst i FMKB, og i denne weekend er unge fra hele landet samlet i København til uddannelsesweekend. Spørgsmålet...

Uddannelse, selvtillid og nyt mentorhold

Uddannelse, selvtillid og nyt mentorhold

FMKB kæmper for, at alle tidligere kræftramte unge skal i uddannelse, og at de støttes i at finde den rette uddannelsesvej, selvom skoleforløbet kan have...

Deltag i FMKBs mentorordning

Deltag i FMKBs mentorordning

Mangler du støtte eller det sidste skridt i nogle af dine boglige fag for at komme i gang med din drømmeuddannelse, og vil du også...