"Fælles om Ans"​

Denne præsentation af byggeprojektet ‘Fælles om Ans’ vil blive opdateret i takt med at byggeriet tager form. 

Bestyrelsen har en forventning om at der i efteråret 2022 eller tidligt forår 2023 kan tages det første spadestik i området. 

Alle de gode tanker fra den Masterplan foreningens medlemmer kom med ideer og input til i 2021 vil mere eller mindre blive inddraget i det færdige byggeri, så området  i Ans forbliver medlemmernes område – deraf navnet “Fælles om Ans”.

Galleri "Fælles om Ans"