Lyspunktet

Rekreation efter behandling:
Organisationen er nu i stand til at tilbyde flere af sine medlemmer et ophold under trygge og komfortable forhold ved Tange Sø i Ans. Her er Familier med kræftramte børn i fuld gang med at udbygge et mindre ferie- og rekreationscenter, hvor børnekræftramte familier kan få et kortere eller længere ophold under eller umiddelbart efter barnets intensive hospitalsbehandling.

Ud af isolationen:
At have et kræftramt barn er en stor belastning for hele familien. Hverdagen er vendt op og ned, og særligt belastende er de ofte lange perioder, hvor barnet er indlagt til behandling på hospitalet, og hvor barnet må være totalt isoleret på grund af smitterisikoen i et tidsrum, der samlet kan vare i 3 til 4 år. Stor er derfor altid glæden, når barnet kan komme ud af sin isolation, og hele familien atter kan være sammen på nogenlunde normale vilkår.

– Desværre kan familier med et kræftramt barn ikke færdes frit blandt andre, og vores medlemsfamilier kan derfor heller ikke holde ferie på samme måde som de fleste andre.

Det er en af de væsentligste grunde til, at Foreningen besluttede at etablere et ferie- og rekreationscenter i Ans. Det fik i sin tid en god start i forbindelse med TV2 udsendelsen ‘Udfordringen’ med Henriette Honoré, og i løbet af fire dage blev der rejst en dejlig og velfungerende feriebolig.